Snøproduksjon - Gullhaug

Trenger din hjelp...

2018-11-29
Langrenn-Styret

Vi trenger hjelp til snøproduksjon. 

Hei

Alle grupper må bidra.
Vi har nå 28 vakter vi i Haslum må dekke opp.

(BVHIF og Lommedalen har allerede fylt opp sine vakter. Listen dere ser er intern Haslum liste som blir sendt ansvarlig koordinator når vi har fylt opp våre lister.)

 

De som kan bidra fører seg opp i Google arket dere har tilgang til her.

 

Dersom vaktene ikke er fylt opp innen søndag kl. 12:00 så vil styret sette inn navn i vaktlisten. Da må dere selv bytte med noen andre om vakten ikke passer. Det er viktig at alle navn og telefon nummer stemmer slik at vi har den info vi trenger. Det produseres snø i perioder der det er gunstig å produsere, men vi må ha navn på alle vakter i hele desember slik at vi er klare.

 

Det er lov å sette seg opp på flere vakter. Det er også lov å sette opp sin mor eller far. Det som er viktig er at vi fyller alle vakter og har dette klart tidlig neste uke.

 

Mer info kan dere lese under:

----------------------------------------

Vi er avhengig av snø. Det betyr at vi må produsere kunstsnø i Eineåsen skianlegg for å sikre gode treningsforhold.

Du er derfor ønsket som snøproduksjonsvakt. Vaktene blir satt opp på kveldstid og i helgene, og blir gjennomført under ledelse av Lommedalen skisenter. Snøproduksjonen gjennomføres som et samarbeid mellom langrennsgruppene i LIL, BVH og Haslum.

Jeg ber dere snarest gjøre følgende:

-          Sjekke dag og tidspunkt du kan bidra i vedlagte liste

Praktisk informasjon:

Det er Lommedalen skisenter som vil være ansvarlig for snøproduksjonen og det vil alltid være en derfra som er tilstede og leder arbeidet. Dere er assistenter og vil bistå med flytting av snøkanon, lanser og slanger med mer. Det er altså ingen spesielle kompetansekrav knyttet til vakten.

OBS! Det er vann og luft under høyt trykk. Det er derfor kun mannskap fra Lommedalen skisenter som kobler til og fra slanger.

Vi er avhengig av minimum -2°C over lengre tid for å kunne starte produksjonen. Vi vil derfor forsøke å sende SMS og mail med 2 dagers varsel i forkant av produksjonsstart.

Beregn ekstra tid til overlapp mellom vaktbyttene.

Bruk vinterklær som tåler litt. Husk hansker.

Vi har i år et budsjett for snøproduksjon på ca 400.000,- Dette gir oss ca 12 dagers produksjon. Uten denne viktige dugnadsinnsatsen ville produksjonen blitt betydelig dyrere, alternativt færre produksjonsdager.

Dersom dere lurer på noe, spør Ingvar på tlf.: 957 39 844

På vegne av Haslum IL, Langrenn
Geir Atle Helgheim.

Aktiviteter

13.11.2020
Snøsamling UH og HL

18:00 - 23:55

Gålå

27.11.2020
Familiesamling; AVLYST

18:00 - 16:00

Gomobu Fjellstue