Viktig melding fra Styret - Bli med i TdB arrangementskomite!

Planleggingen av årets utgave av Tour de Bærum er i full gang og arrangementet vil i sin helhet gå av stabelen på Skui

2018-12-13
Langrenn-Styret
Dette forenkler arrangementet en hel del for både arrangørklubbene, deltakere og foreldre. 
 
Arrangementskomiteen for TdB, bestående av rennledere med flere fra de tre klubbene, har omrokkert litt på ansvarsområdene for de tre klubbene. Klubbene har blitt tildelt hver sine nye hovedoppgaver i arrangementskomiteen. Vi håper på et sterkt engasjement fra alle våre medlemmer,  slik at Haslum fortsatt kan være en sterk bidragsyter til dette flotte samarbeidsarrangementet.
 
Frivilligheten til foreldre og familie er en grunnleggende forutsetning for at Haslum skal fortsette å være en del av dette arrangementet. Dugnadslistene for TdB-helgen blir lagt ut om kort tid, men vi ønsker først å oppfordre våre medlemmer til å vurdere om noen kan bidra litt ekstra til at denne helgen fortsetter å være en stolt tradisjon for klubben fremover. Haslum søker etter medlemmer som kunne tenke seg å bidra med følgende oppgaver i arrangementskomiteen, i forkant og under TdB-helgen:
  • Premieansvarlig: Organisere anskaffelse av premier basert på budsjett og mal fra tidligere år. Kontaktperson mot leverandører.
  • EMIT-ansvarlig: Organisere anskaffelse av leiebrikker, ta ut startlister og bistå med pakking av startnummer. Kontaktperson mot leverandør.

Begge stillingene må påregne to til tre komitemøter, noe mail-korrespondanse med leverandører, samt oppfølging rennhelgen. Til gjengjeld får man oppleve idrettsglede og engasjement på nært hold!

Spesifikt for Haslumrennet fredag 8. februar søker vi også personer som ønsker å ta litt utvidet ansvar for:

  • Kafeteria
  • Parkering
  • Sekretariat
Kontakt Sindre Hernes tlf 91786141
 
Hilsen Styret

Aktiviteter

23.08.2019
Samling Hudøy for UH og HL

17:00 - 18:00

Hudøy

08.10.2019
Oppstart barmark - alle grupper

18:00 - 19:15

Haslumbanen

12.10.2019
Barmarksamling - gruppe J/G2009 og eldre

08:00 - 14:00

Løvlia turistytte

17.10.2019
Foreldremøte 2012, nye barn

19:00 - 21:00

Klubbhuset, Haslum IL

22.10.2019
Klubbkveld barmark

18:00 - 20:00

Haslumbanen

22.11.2019
Snøsamling 13-16 år

00:00 - 00:00

Gålå

06.12.2019
Familiesamling - alle grupper

18:00 - 14:00

Gomobu Fjellstue

13.03.2020
Ungdomsbirken - gruppe J/G2008 og eldre

00:00 - 00:00

Sjusjøen