Betaling for renn gått i sesongen 2018/2019

Hei alle renndeltakere og foreldre/foresatte i Haslum IL - Ski, langrenn.

2019-06-29
Langrenn-Styret

Alle som har deltatt på renn skal nå ha fått mail med informasjon. Dersom noen ikke har mottatt mail så gjelder dette:

Det er med glede Styret kan informere om at Haslum Ski for første gang dekker deler av avgiften knyttet til renndeltagelse for våre aktive utøvere i barne- og ungdoms-klassene. Dette har vært mulig i år da vi i forkant av sesongen fikk inn Motorpool (www.motorpool.no) som Generalpartner.

https://www.haslumil.no/Langrenn/Venstremeny/Samarbeidspartnere.html  

Din betaling gjøres fra www.haslumil.no med barnets brukernavn og passord som login. Beløpene skal ligge knyttet opp mot hvert enkelt barn.

Systemet vil sende ut en betalingsoppfordring hver mandag. Ved å følge lenken i denne mail`en kommer en rett inn på sin side i www.haslumil.no hvor en kan betale det en skylder. Merk at Haslum IL medlemskap for 2019 også vil komme opp dersom denne ikke allerede er betalt.

Betalingsfristen som står oppført er en frist generert av systemet og denne er 2 uker etter at vi la inn renndeltakelsen mot ditt barn. Denne fristen er ikke "vår" frist. Vi ber om at beløpet er betalt innen 31 August 2019. Den siste uken vil systemet sende påminnelse hver dag.

En kan selv se alle renn en har deltatt på fra MinIdrett og "Min kalender". Trykk på "Gjennomførte (arkiv)".

Styret håper alle kan betale det de skylder med en gang, slik at vi slipper å følge opp dette. Spørsmål kan sendes haslumlangrennokonomi@gmail.com

God sommer.

Hilsen Styret.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket