Buss til trening.

Pilot prosjekt i kommunen.

2019-11-02
Langrenn-Styret

Langrennsgruppen er i dialog med kommunen om skibuss til trening med oppstart fra januar og ut skisesongen.

Dette er ett pilotprosjekt der det blir bestemt noen hentepunkter hvor barna kan gå på bussen og bli kjørt til skitrening på Gullhaug. Når treningen er ferdig blir barna kjørt tilbake til samme sted som de ble plukket opp. Foreldre kan også bli med bussen. Vi håper mange stiller seg positive til dette tiltaket fra kommunen og at vi kan bidra til at dette blir en varig løsning. Noe informasjon finner dere i lenken og teksten under. Den som tar bussen må ha billett. Det som er planen nå er en liten månedspris. Når mer er klart fra kommunen sin side, så vil dere få beskjed. 

Her finner dere en artikkel om dette prosjektet. Klikk her.


Her er en annen om samme tema.

BussTilTreningArtikkelBilde.jpg

Jon Kirknes fra Eiksmarka kjører døtrene Ingeborg og Johanne Brekke Kirknes til fotball og langrennstrening på Fossum. Han mener gang- og sykkelsti hadde bedret mulighetene for at barn selv kan ta seg til trening på Fossum. 

FOTO: KARL BRAANAAS

Ingen i Norge kjører barna mer til trening enn foreldre i Bærum, ifølge kommunen. Nå er det startet et forskningsprosjekt for å få ned kjøringen til fritidsaktiviteter.

Andre Strømnes

31. oktober 2019, kl 09:38

– Veldig mange foreldre kjører ungene sine én og én til trening. Det er en kjempeutfordring å prøve å redusere biltrafikken, sier leder i natur og idrettsavdelingen i Bærum kommune, Dag Leween Stien. 

Bærum kommune har gjort undersøkelser om befolkningens reisevaner. Leween Stien forteller at siden 1985 har foreldres kjøring av barn til fritidsaktiviteter i Bærum økt med 95 prosent. Nærmere 90 prosent av CO2-utslippene i Asker og Bærum kommer fra biler og tunge kjøretøy. Bærum har som mål at 40 prosent av de totale utslippene skal fjernes innen 2030. Ifølge Stien antar Bærum kommune at vi er på Norgestoppen i kjøring av barn til aktiviteter. 

– Det er noen dilemmaer her. Som idrettsleder vet man at engasjementet fra foreldre er positivt for hver enkelt utøver. At foreldre er interesserte i å delta og er engasjerte har en sosial og viktig funksjon.

Leween Stien påpeker at det blant Bærums befolkning er stort fokus på aktivitet og at deltagelse er viktig. 

– I Bærum har vi veldig bra kollektivtilbud knyttet til tjenestereise, men dårligere rutenett knyttet til det å reise på kryss og tvers i kommunen, sier han. 

Kjørestopp

Sammen med Trafikkøkonomisk Institutt er det satt i gang prosjektet Kjørestopp med mål om å redusere biltrafikken. Idrettslag i Bærum er invitert til å delta. 

– Vi ønsker å finne ut hva som er gode metoder for å redusere trafikken. Idrettsledere, foreldre og utøvere skal intervjues. 

Det treårige prosjektet har fått tilskudd fra Norges forskningsråd. 

– Vi håper å bli klokere, finne metoder og tiltak. 

Leween Stien sier det ikke er gjort noe forskning i verden på barns reisevaner til og fra fritidsaktiviteter. 

– Vi tror dette forskningsprosjektet vil være veldig interessant både i Norge og internasjonalt.

– Komplekst

Susanne Nordbakke i Transportøkonomisk Institutt leder prosjektet i Bærum.

– Det er litt gjort en del forskning på barns reisevaner til skole, men veldig lite på fritidsreiser.

Hun sier det blir gjennomført intervjuer for å finne ut hva foreldre mener er årsaken til at de kjører.

– Dette kan være komplekst. Vi prøver å finne ut hvilke tiltak som kan passe barn og voksnes behov, sier Nordbakke.

Utfordret kommunen

Henrik Dahl i Bærum Sportsklubb stilte i 2017 spørsmål om man kunne utfordre foreldres kjørekultur og prøve å tilrettelegge for at de ikke kjører barn til trening.

– Jeg skjønner godt at foreldre kjører, det er en tidsklemme. Det setter store krav til kommunen for å legge til rette for infrastrukturen for å sørge for at det er sikkert for barn å gå eller sykle til trening.

Dahl sier også at noen ganger må foreldre kanskje begrense sine barn.

– Noen vil trene hver dag. Det er kanskje ikke sunt i lengden – særlig ikke hvis det blir for mye ensformig.

Barna er engasjerte

Jon Kirknes fra Eiksmarka har tre barn i Fossum som er med på fotball, allidrett og langrenn. 

Han synes det er supert at Bærum kommune setter i gang med forskningsprosjektet. 

– Jeg merker jo på barna mine at de har et utrolig klimaengasjement. De stiller spørsmål ved å kjøre til trening, men setter pris på det om vinteren, spesielt når de har mye utstyr med. 

Når det er trening på Slettestien i nabolaget på Eiksmarka, så går eller sykler barna til trening. Trebarnspappaen mener gang- og sykkelvei fra Eiksmarka til Fossum kunne redusert kjøringen til trening. 

– Det er gang- og sykkelvei halve strekningen. Men det er også 1 kilometer bakke uten gang- og sykkelsti, hvor det blant annet passerer busser. Rent sikkerhetsmessig hadde det vært bra med gang- og sykkelsti der. 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket