Tour de Bærum 2020

Tour de Bærum 2020 nærmer seg rakst og det jobbes nå aktivt med arrangementetog planlegging av alle detaljer. Vi mangler noen nøkkelroller som må på plass - her er info. Ta kontakt dersom DU kan bidra!

2020-01-16
Langrenn-Styret

Da nærmer det seg Tour de Bærum 2020 og det jobbes nå aktivt med arrangementetog planlegging av alle detaljer som må på plass og vi mangler noen nøkkelroller. De som kan påta seg et litt større ansvar for de enkelte områdene vil inngå i en prosjektgruppe bestående av ressurser som i stor grad har vært viktige bidragsytere og deltatt igjennomføringen tidligere, se info lenger ned. 

Vi mangler som sagt noen nøkkelroller og under er de roller som må på plass for gjennomføring av rennet:

NK rennleder: Morten Sjursen har tatt på seg rollen som rennleder, men vi trenger å få på plass 1 til 2 ressurser som kan følge Morten og som kan være
med i gruppen også neste år.

Ansvarlig premiering: Vi trenger en som kan jobbe med å få på plass premier for Haslumrennet. Dette er en fellesoppgave sammen med Jardar/Jutul. 

NK kafè Haslumrennet: Guro Elisabeth Krokann er ansvarlig for denne gruppenunder Haslumrennet. Her trenger vi en som kan få litt insight info for kommende renn. 

NK tidtaking Haslumrennet: Tarald Gjerde er ansvarlig for tidtaking gruppen under Haslumrennet. Her trenger vi en som kan få litt insight info for kommende renn.

NK rennkontor Haslumrennet/TdB: Christian Myhre er ansvarlig for rennkontorgruppen under Haslumrennet og koordinering mellom alle rennene i TdB ogEQTiming som forestår tidtaking/resultaservice gjennom helgen. Her trenger vi en som kan få litt insight info for kommende renn. 

NK parkering Haslumrennet: Ole Jacob Aabel er ansvarlig for parkerings gruppen under Haslumrennet. Her trenger vi en som kan få litt insight info for kommende renn.

Haslumrennet:
Haslum er ansvarlig for Haslumrennet fredag og skal da bemanne opp alle stasjoner til dette rennet. I tillegg er vi sammen med Jutul og Jardar ansvarlig for 100m sprint lørdag som da også skal bemannes opp. Dette rennet skal da bemannes med 1/3 Haslumressurser for gjennomføring. 

Vi har pt ikke oversikt over ressursbehov lørdag og evt søndag da alleklubber har frist til 15.januar med å melde behov for evt hjelp fra de andre klubbene. 

I tillegg til ressursene nevnt over er følgende personer også en del av Haslum sin TdB prosjektgruppe; Håvard Olden (ansv. Løype), Gabriella Bastiani (ansv. Start/mål), Guri Dyrset (kommunikasjon og admin), Knut-Vidar Rognli (ansv. Speaker) og Kjetil Sanders (admin/styrets representant iprosjektgruppen). Dette innebærer at de som kan påta seg et litt større ansvar for de enkelte områdene vil inngå i en prosjektgruppe bestående av ressurser som i stor grad har vært viktige bidragsytere og deltatt i gjennomføringen tidligere. 
Det er viktig at dere som er koordinatorer/hovedtrenere går gjennom trener- og foreldregruppen deres og identifiserer personer som kan egne seg for å bidra litt ekstra. Fint om dere også sjekker om de har mulighet for faktisk å bidra. 

Når det gjelder ressurser til de «vanlige» vaktene så vil koordinatorer og hovedtrenere få ansvaret for å innhente dette fra egne grupper å registrere dette.
Litt i overkant av halvparten av foreldregruppen må bidra på vakter, i tillegg så kommer kakebaking. Koordinatorer vil bli kalt inn til sync møte så snart vi har bedre oversikt
over det faktiske ressursbehovet. Tentativ møtedato er 20. januar på klubbhuset - fint om dere noterer dette i kalenderen.

 

Arbeidsdokument - alle vakter TdB: Googleark/vaktliste TdB2020 (fylles inn av koordinatorer/hovedtrenere/admin)

 

På vegne av TdB prosjektgruppen i Haslum Ski:

Kjetil Sanders
Sportslig leder - Haslum Ski
Tlf: 98 25 14 21
https://www.haslumil.no/langrenn

Aktiviteter

22.09.2021
Info-møte om oppstart 2015-kullet

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

23.09.2021
Trener- og koordinatormøte for 7-12-årsgruppene

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

12.10.2021
Oppstart langrennstrening for 2015- og 2014-kullene

17:30 - 18:30

Haslumbanen

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

19.10.2021
Foreldremøte - yngre grupper (samtidig som trening)

17:35 - 18:25

Klubbhuset ved Haslumbanen

02.11.2021
Klubbkveld - alle grupper (NB! Endret dato)

18:00 - 19:30

Haslumbanen

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue, Vaset, Valdres

16.03.2022
Årlig gruppemøte Langrennsgruppen

19:00 - 21:00

Sted bestemmes senere

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen