Info

Info fra styret vedrørende Koronaviruset

2020-03-07
Langrenn-Styret

Det skrives mye om Koronaviruset i disse dager. Det er personer i nærområdet som er bekreftet smittet med den konsekvens at skoler holdes stengt og hele trinn holdes hjemme. Haslum Langrenn forholder seg i stor grad til kompetansen som sitter hos NIF/NSF/OLT/FHI og følger med på de råd og retningslinjer som gis fra disse organisasjonene. Med bakgrunn i den type aktivitet vi utøver på treninger anser vi smittefaren som lav og treninger vil således fortsette som normalt. Dog ønsker vi at terskelen for utøvere, trenere og foreldre fra å avstå fra en trening er noe lavere enn ellers i den nærmeste fremtid. Haslum Langrenn kommer også til å delta på kommende arrangementer lokalt. For U-Birken vil det bli iverksatt noen ekstra tiltak, men arrangementet vil p.t. bli gjennomført som planlagt. 

 

Informasjon om hvordan man reduserer risikoen for spredning med m.m. finner dere her:

FHI info corona virus

 

 

Hilsen

Styret

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket