Betaling for renn gått i sesongen 2019/2020

Hei alle renndeltakere og foreldre/foresatte i Haslum IL - Ski, langrenn.

2020-08-30
Langrenn-Styret

Alle som har deltatt på renn vil motta mail 30.08.2020. Dersom noen ikke har mottatt mail så gjelder dette:

Vår generalsponsor Motorpool er fortsatt vår gode støttespiller i langrennsporet. www.motorpool.no - For sesongen 2019-2020 vil deler av avgiften knyttet til renndeltagelse for våre aktive utøvere i barne- og ungdoms-klassene bli subsidiert. 


https://www.haslumil.no/Langrenn/Venstremeny/Samarbeidspartnere.html  

Din betaling gjøres fra www.haslumil.no med barnets brukernavn og passord som login. Beløpene skal ligge knyttet opp mot hvert enkelt barn.

Om ikke rutiner fra WebOrg er endret så vil systemet sende ut en betalingsoppfordring hver mandag. Ved å følge lenken i denne mail`en kommer en rett inn på sin side i www.haslumil.no hvor en kan betale det en skylder. Merk at Haslum IL medlemskap for 2020 også vil komme opp dersom denne ikke allerede er betalt.

Betalingsfristen som står oppført er en frist generert av systemet og denne er 2 uker etter at vi la inn renndeltakelsen mot ditt barn. Denne fristen er ikke "vår" frist. Vi ber om at beløpet er betalt i løpet av September 2020. Merk at Purring likevel vil komme fra og med mandag 7. September da vi ønsker å få dette ferdig så raskt som mulig.

En kan selv se alle renn en har deltatt på fra MinIdrett og "Min kalender". Trykk på "Gjennomførte (arkiv)".

Styret håper alle kan betale det de skylder med en gang, slik at vi slipper å følge opp dette. Spørsmål kan sendes haslumlangrennokonomi@gmail.com

Hilsen Styret.

Aktiviteter

20.08.2021
Hudøy sommercamp HL + UH

16:00 - 18:00

Hudøy

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen