Kjørestopp

Invitasjon til spørreundersøkelse

2020-10-21
Hovedstyret

 

I prosjektet Kjørestopp samarbeider Bærum kommune med Spond og Transportøkonomisk institutt (TØI) om å finne løsninger som kan redusere foreldrekjøringen til idrettsaktiviteter. I den forbindelse ønsker vi å gjennomføre en spørreundersøkelse blant foreldre til barn i alderen 6-12 år som er aktive i idrettslag i Bærum. Vi ber dere om hjelp til å videresende den vedlagte invitasjonen til deres medlemmer med barn i nevnte aldersgruppe. I invitasjonen finnes det informasjon om undersøkelsen og lenke for å åpne denne.

Med vennlig hilsen

Liv Eva Wiedswang
Spesialrådgiver

 

Bærum kommune  
Strategi og utvikling

Aktiviteter

20.08.2021
Hudøy sommercamp HL + UH

16:00 - 18:00

Hudøy

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen