Kjørestopp

Invitasjon til spørreundersøkelse

2020-10-21
Hovedstyret

 

I prosjektet Kjørestopp samarbeider Bærum kommune med Spond og Transportøkonomisk institutt (TØI) om å finne løsninger som kan redusere foreldrekjøringen til idrettsaktiviteter. I den forbindelse ønsker vi å gjennomføre en spørreundersøkelse blant foreldre til barn i alderen 6-12 år som er aktive i idrettslag i Bærum. Vi ber dere om hjelp til å videresende den vedlagte invitasjonen til deres medlemmer med barn i nevnte aldersgruppe. I invitasjonen finnes det informasjon om undersøkelsen og lenke for å åpne denne.

Med vennlig hilsen

Liv Eva Wiedswang
Spesialrådgiver

 

Bærum kommune  
Strategi og utvikling

Aktiviteter

23.09.2021
Trener- og koordinatormøte for 7-12-årsgruppene

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

12.10.2021
Oppstart langrennstrening for 2015- og 2014-kullene

17:30 - 18:30

Haslumbanen

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

19.10.2021
Foreldremøte - yngre grupper (samtidig som trening)

17:35 - 18:25

Klubbhuset ved Haslumbanen

02.11.2021
Klubbkveld - alle grupper (NB! Endret dato)

18:00 - 19:30

Haslumbanen

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue, Vaset, Valdres

16.03.2022
Årlig gruppemøte Langrennsgruppen

19:00 - 21:00

Sted bestemmes senere

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen