Parkering / Oppmøte Gullhaug

Vi minner om reglene for parkering og oppfordrer alle våre medlemmer til å overholde dette.

2021-01-12
Langrenn-Styret
Det skal ikke parkeres på gangveg, foran bom, langs offentlig veg eller i private innkjørsler/parkeringsplasser. Når parkeringen ved Sukkertoppen er full skal biler parkeres ved skolen nedenfor (Gullhaug skole, se kart).
 
I tillegg: Unngå å bruke svingen ved parkeringen til å slippe av/plukke opp barn. Dersom du "bare skal slippe av" eller "bare plukke opp" så gjør dette lenger ned i veien - før du kommer til innkjøringen, eller kjør forbi innkjøringen og litt lenger opp i veien, der er det god plass og mer oversiktlig for slik aktivitet.
 
Reglene må respekteres. Vi ønsker et godt forhold til de andre brukerne av anlegget, BVIF især, for å kunne benytte det til beste for våre løpere. Pass også på å følge reglene i selve skianlegget. Fartsretning er f.eks. angitt. Møteulykker mellom ungdom i høy fart og mindre barn må unngås. Hjelp oss med dette, trenere, løpere og foreldre!
 
Om mulig forsøk samkjøring for å redusere antall biler. Det er også mulig å parkere på p-plassene ved Gommerudbanen og Tennisbanen på Rykkinn. Herfra går det tilførselsløyper til anlegget (ca 1100 meter til arenaen).
 

Aktiviteter

20.08.2021
Hudøy sommercamp HL + UH

00:00 - 23:55

Hudøy

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen