Årlig gruppemøte

Onsdag 10. februar 2021 kl. 20:00

Teams lenke i kalenderen. Nyheten oppdatert !!

2021-01-28
Langrenn-Styret

BLI MED...

Langrennsgruppen i Haslum ski er en aktiv gruppe. Vi har til en hver tid godt over 300 aktive barn, pluss en stor gjeng med ivrige foreldretrenere som stiller opp flere ganger i uken. Vi har en sportslig leder som er super ivrig og som også er ansvarlig sportssjef for de eldre. Vi har også en sportssjef for de yngre. Vi har personer som brenner for å legge forholdene til rett på Gullhaug med snøproduksjon og vi har en ivrig gjeng som ønsker å arrangere skirenn. Alle disse ressursene fortsetter.

Det langrennsgruppen trenger er utskiftning på det administrative nivået. Du trenger ikke ha peiling på skismøring eller skiteknikk, men heller ønske å bidra med motivasjon,  klubbutvikling, samarbeid med andre klubber, kommune, krets osv. Bidra med materiell, turer, medlemskontroll eller hjelpe til med web/media.

DU har nå muligheten til å bidra. Legge forholdene til rette for trivsel og glede i og rundt treningene.

Bli med og sett ditt preg på langrennsgruppen i Haslum og fortsett det gode arbeidet som er lagt ned over mange år nå.

 

Sittende styre foreslår følgende:

Nytt styre med følgende personer:

  Leder   verv ledig
  Nestleder   foreslår Kaia 1 år
  Økonomi   ikke på valg
  Sportslig leder   foreslår Kjetil 2 år

 

Andre viktige roller som rapporterer til styrepersoner:

  Rolle:   Forslag:   Rapporterer til:
  Prosjektleder Web/Media   ledig rolle   Leder/nestleder
  Prosjektleder Medlemsansvarlig
  ledig rolle   Økonomi
  Prosjektleder Materiell   Ola Systad   Sportslig leder
  Prosjektleder Tur   Annicken G. Kildahl   Sportslig leder
  Prosjektleder Snøproduksjon
  Ole Jacob Aabel   Nestleder
  Prosjektleder Tour de Bærum
  ledig rolle   Nestleder/sportslig leder

 

Rollebeskrivelse finner du ved å følge denne lenken:
https://www.haslumil.no/Langrenn/Horisontalmeny/Hvem-er-vi.html 

Dagsorden: Lenke til Teams møtet er denne.... (onsdag 10. feb kl. 20:00)

  • Behandle årsberetningen. (se vedlegg)
  • Behandle innkomne forslag.
  • Behandle gruppens regnskap.
  • Behandle treningsavgiften for 2021/2022. (se vedlegg)
  • Vedta gruppens budsjett.
  • Vedta gruppens årsplan. (se vedlegg)
  • Gruppestyret konstituerer seg selv. Minst tre medlemmer. (Velges formelt inn på hovedstyrets årsmøte.)

 

Saker til eventuelt må meldes haslumlangrenn@gmail.com innen 05.02.2021.

Sportslig hilsen Geir Atle Helgheim. Mob. 92652120.
Leder, Haslum IL Ski, langrenn.

Aktiviteter

20.08.2021
Hudøy sommercamp HL + UH

00:00 - 23:55

Hudøy

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen