Parkering / Oppmøte Gullhaug

Vi minner om reglene for parkering og oppfordrer alle våre medlemmer til å overholde dette.

2019-02-06
Langrenn - Styret
Det skal ikke parkeres på gangveg, foran bom, langs offentlig veg eller i private innkjørsler/parkeringsplasser. Når parkeringen ved Sukkertoppen er full skal biler parkeres ved skolen nedenfor (Gullhaug skole, se kart).
 
I tillegg: Unngå å bruke svingen ved parkeringen til å slippe av/plukke opp barn. Dersom du "bare skal slippe av" eller "bare plukke opp" så gjør dette lenger ned i veien - før du kommer til innkjøringen, eller kjør forbi innkjøringen og litt lenger opp i veien, der er det god plass og mer oversiktlig for slik aktivitet.
 
Reglene må respekteres. Vi ønsker et godt forhold til de andre brukerne av anlegget, BVIF især, for å kunne benytte det til beste for våre løpere. Pass også på å følge reglene i selve skianlegget. Fartsretning er f.eks. angitt. Møteulykker mellom ungdom i høy fart og mindre barn må unngås. Hjelp oss med dette, trenere, løpere og foreldre!
 
Om mulig forsøk samkjøring for å redusere antall biler. Det er også mulig å parkere på p-plassene ved Gommerudbanen og Tennisbanen på Rykkinn. Herfra går det tilførselsløyper til anlegget (ca 1100 meter til arenaen).
 

Gullhaug-Oppm%F8te-Oversikt.jpg

 
 
 

Aktiviteter

23.08.2019
Samling Hudøy for UH og HL

17:00 - 18:00

Hudøy

17.09.2019
Foreldremøte 2012, nye barn

19:00 - 21:00

Klubbhuset, Haslum IL

08.10.2019
Oppstart barmark - alle grupper

18:00 - 19:15

Haslumbanen

12.10.2019
Barmarksamling - gruppe J/G2009 og eldre

08:00 - 14:00

Løvlia turistytte

22.10.2019
Klubbkveld barmark

18:00 - 20:00

Haslumbanen

22.11.2019
Snøsamling 13-16 år

00:00 - 00:00

Gålå

06.12.2019
Familiesamling - alle grupper

18:00 - 14:00

Gomobu Fjellstue

13.03.2020
Ungdomsbirken - gruppe J/G2008 og eldre

00:00 - 00:00

Sjusjøen