Hvem er vi?

Oversikt over trenere og koordinatorer

Her finner du oversikt over trenere og koordinatorer for de ulike gruppene.

Langrennstyret

Organisasjonskart - Oppdatert Sep 2018.

  Rolle Navn Mobiltelefon E-postadresse

100729_LThumb.jpg

Styreleder
2019
Geir Atle Helgheim 92652120 haslumlangrenn (at) gmail.com
Kaia_Lie_Petterson_11.jpg Nestleder
2019-2020
Kaia Lie-Petterson 40639148 kaia (at) live.no
<bilde> Sportslig leder
2019-2020

Kjetil Sanders

98251421

kjetilsanders (at) gmail.com

 

Økonomi / Medlemmer
2019
Hege Benjaminsen 92481840 haslumlangrennokonomi (at) gmail.com
<bilde> Turansvarlig /
styremedlem - Ledig
- - -
<bilde> Materialansvarlig
2019
Ståle Cock 48075788 staale.cock (at) gmail.com

IMG_1910%202.JPG

Web
2019-2020 
Guri Dyrset 90534946 g-dyrset (at) online.no

 

Rollebeskrivelser

Sittende styre har sittet lenge. mange har sittet i 7-9 år. Turansvarlig, Halvor gikk ut av styret i 2019 etter 8 år med dette vervet. I 2020-2021 må nytt styremedlem inn på denne plassen. I tillegg trenger vi ny person inn til materiell rolle. Ny styreleder og det er ønske om at web rollen deles mellom to personer. Noen vil da gå ut av styret, andre kan fortsette, men styret trenger mange nye kandidater i 2020-2021.

Styreleder:
- Kalle inn til 4-5 styremøter pr. år + årlig gruppemøte (årsmøte)
- Delta i 4-5 styremøter i Haslum IL.
- Delta på kretsen sitt høstmøte. Evnt. også vårmøte.
- Besvare all mail på haslumlangrenn@gmail.com 
- Ta alle inn/utmeldinger som kommer.
- Ha kontroll på KlubbAdmin og SportsAdmin (lisenser for alle fylt 13 år og eldre.)
- Årlig se på treningskontingent og gjøre dette klart til medio november. Gjøres sammen med økonomiansvarlig.
- Ha kontroll på Haslum sine løpere i Team Vestmarka sammen med vår representant slik at fakturaer fra TVM er rett.
- Holde infomøte på høsten for alle medlemmer.
- Sende alle fakturaer til Haslum IL for bokføring og attestering av disse når de er lagt inn i systemet.
- Notere alle renndeltakelser etter mottatte fakturaer.
- Hatt ansvar for booking mot Hudøy samlingen.

Nestleder:
- Ha all kommunikasjon mot Bull Ski & Kajakk. Gjelder klubbkvelder, smørekurs, etc.
- Følge opp renndeltakelse info og premiering.
- Delta på eksterne møter med leder eller stille når leder ikke kan.

Sportslig leder:
- Følge utviklingstrappa til NSF.
- Drive klubbutvikling.
- Ha trenermøte på høsten/våren for å dele erfaringer samt enes om hvordan vi holder våre treninger.
- Ha infomøte til nytt kull på høsten før oppstart for å rekruttere nye foreldretrenere/koordinatorer.
- Lage Terminliste og komme med anbefalte renn gjennom sesongen.
- Melde på til felles stafetter i samarbeid med sportssjef for de yngste gruppene.
- Arrangere klubbkvelder på høsten og vinteren.

Økonomi:
- Ansvar for regnskap og budsjett.
- Ansvar for kontrakter mot ungdomstrenere og at disse før lønn hver måned. Rapportere inn til Haslum IL regnskap.
- Følge opp renndeltakelse liste, samt fakturering av dette til alle som har deltatt på renn. Manuell jobb pr. idag.
- Sette treningskontingenter i systemet og følge opp at alle betaler det de skylder.

Styremedlem (Turansvarlig) - Ledig verv - Må på plass i 2020.
- Følge opp booking mot Hudøy.
- Følge opp booking mot Løvlia og informasjon ut ang. denne samlingen. Lage påmelding via deltager.no 
- Følge opp booking mot Gomobu familiesamling og info ut om denne samlingen.
- Snøsamling for UH og HL på høsten har de ansvar for selv.
- Ungdomsbirken har også UH, HL ansvar for selv.

Materiell:
- Ansvar for alt utstyr i Container og i skap i klubbhuset.
- Ansvar for å følge opp mot gruppene hva de trenger av utstyr.
- Ansvarlig for utleie av rulleski.

Web:
- Ansvarlig for nettsiden, https://www.haslumil.no/Langrenn.html 
- Ansvarlig for facebook siden til klubben sammen med nestleder og leder.
- Passe på at all grupper følger Langrennsgruppen sin måte å legge ut informasjon på.
- Holde kurs for nye koordinatorer.

Godtgjørelse til de som sitter i styret er at de får fritak for treningskontingent til sitt/sine barn opp til og med HL gruppen. Godtgjørelser ut over dette godkjennes på årlig gruppemøte (årsmøte). Det har ikke vært vanlig og gi godtgjørelser. Men de siste årene har leder og økonomi ansvarlig fått en liten godtgjørelse for all den jobben de har gjort og gjør kontinuerlig.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket