Priser klatring

  • For alle registrerte medlemmer av langrennsgruppa er dette et gratis tilbud. Liste over medlemmene ligger hos vakten/ved inngangen.

  • Det koster kr 50,- pr person, pr. gang, for de som ikke er medlemmer av langrennsgruppa.
    Betaling skjer til vakten, primært via bruk av VIPPS. Evnt. kontant betaling til vakten.
  • Alle brukere av klatreveggen skal registrere seg hos vakten.

Meny

Aktiviteter

15.09.2020
Foreldremøte 2013 - årgang. Nytt kull

19:00 - 20:00

Klubbhuset v/Haslumbanen

06.10.2020
Oppstart barmark - alle grupper Langrenn

18:00 - 19:30

Haslumbanen

10.10.2020
Barmarksamling, gruppe 2010-2007

02:00 - 17:00

Løvlia Skistue

20.10.2020
Klubbkveld

18:00 - 20:00

Haslumbanen

27.11.2020
Familiesamling; alle grupper

18:00 - 16:00

Gomobu Fjellstue