Priser klatring

  • For alle registrerte medlemmer av langrennsgruppa er dette et gratis tilbud. Liste over medlemmene ligger hos vakten/ved inngangen.

  • Det koster kr 50,- pr person, pr. gang, for de som ikke er medlemmer av langrennsgruppa.
    Betaling skjer til vakten, primært via bruk av VIPPS. Evnt. kontant betaling til vakten.
  • Alle brukere av klatreveggen skal registrere seg hos vakten.

Meny

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket