Priser klatring

  • For alle registrerte medlemmer av langrennsgruppa er dette et gratis tilbud. Liste over medlemmene ligger hos vakten/ved inngangen.

  • Det koster kr 50,- pr person, pr. gang, for de som ikke er medlemmer av langrennsgruppa.
    Betaling skjer til vakten, primært via bruk av VIPPS. Evnt. kontant betaling til vakten.
  • Alle brukere av klatreveggen skal registrere seg hos vakten.

Meny

Aktiviteter

20.08.2021
Hudøy sommercamp HL + UH

00:00 - 23:55

Hudøy

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen