Styret - Langrenn 2014-08-02 21:42:17

Informasjon om Haslum Langrenn

Generelt
Haslum IL - Ski, Langrennsgruppen er en del av Haslum Idrettslag med selvstendig økonomi og medlemsoppfølging. Gruppen sine medlemmer er hovedsaklig fra disse skolekretsene: Haslum, Løkeberg, Bekkestua, Stabekk, Høvik, Blommenholm, Høvik Verk. Vi holder til på Haslum Idrettsanlegg og disponerer over egen terreng-/hinderløype og innendørs klatrevegg. Vi har en sunn økonomi og en målsetting om at treningsavgiften skal dekke kostnadene til trenere, treninger, og sosiale aktiviteter.

Langrennsgruppa legger vekt på det sosiale, å utvikle gode skiferdigheter og å utvikle barna til aktive skiløpere. Haslum IL - Ski satser i hovedsak mot aldersgruppen 7 – 16 år. Eldre ungdommer fortsetter i klubben, men tilbys plass i Team Vestmarka, et veldrevet treningsfellesskap for langrennsklubber i området. 

Haslum Langrenn er en av de større klubbene i skikretsen (som fortsatt heter Akershus skikrets) og har i 2021 rundt 300 aktive løpere. Det kan være stor pågang i de yngre gruppene, og det er satt et tak på 40 barn pr. gruppe.

Innmelding
Se informasjon under fanen "Innmelding/utmelding" i menyen til venstre.

Treninger
Informasjon om treningstider og –avgift for sesongen finner en under menyvalget "Kontingent og treningsavgifter".
Treningsavgiften faktureres medio november hvert år.

Hver årsgruppe har en hovedtrener, en gruppe med trenere og en koordinator. I tillegg har klubben sportslig leder for de under 13 år og en for de over 13 år. Disse trenerne samarbeider om å gi løperne et variert og sikkert treningsopplegg der alle skal bli tatt vare på.

For de yngre gruppene (opp til 12 år) starter vi treningene umiddelbart etter høstferien. Disse gruppene har treningspause fra snøen forsvinner i mars og frem til neste høst. Barmarkstreningene for disse gruppene foregår i all hovedsak på og rundt Haslumbanen. De eldre har treninger gjennom hele året, med noen ukers treningspause når snøen forsvinner. Innetreninger foregår på Haslum skole og Løkeberg skole. Vi er imidlertid mest utendørs. Klubben har også 30 par rulleski, fortrinnsvis for bruk i de eldre gruppene. Vi trener ofte med staver og med sykkel en gang i blant. Skitreningen legges normalt til Eineåsen skianlegg (Gullhaug) ovenfor Bærums Verk. Her er det stadion-slette og lysløyper. Vi benytter dette anlegget sammen med andre klubber. Det betyr at det tidvis er mange skiløpere (og foresatte) i anlegget samtidig. Det er derfor svært viktig at anleggets regler følges. Spesielt mht fartsretninger slik at ulykker unngås. Det er VIKTIG at foreldre, barn og trenere tar hensyn, ikke bare på treningene, men også i hente-/bringesituasjoner. Bruk Gullhaug skole for parkering, alternativt nede på Gommerud.  Vi trener gjerne også med hodelykt (først og fremst de noe eldre løperne) fra By i Lommedalen, fra Skoglund og i lysløypene på Jordbru/Vestmarksetra og på Sollihøgda. Ofte vil nok de ulike aldersgruppene trene på forskjellige tider eller steder, og da er det fint om foreldrene samarbeider om kjøring. Slikt samarbeid oppfordrer vi uansett til. Det er miljøvennlig og sosialt.

Alle må ha på seg refleksvest til barmarkstrening, gjerne også når vi er på ski, og alle må ha hjelm ved rulleski- eller sykkeltrening. Vi prøver å ha en trener/voksen pr. ca. 8 løpere pr. trening - slik at vi kan følge hver enkelt. I tillegg ønsker vi at førsteklassingene har med seg en voksen på de første treningene om høsten og de første der vi har ski på bena. 

Haslum Langrenn ønsker at barna har lært de grunnleggende skiferdigheter før de begynner hos oss. Vi har langrennstrening og driver ikke skiskole. I alle aldersgrupper legger vi vekt på å utvikle barnas grov-/ finmotorikk, balanse og spenst og for de yngre løperne spesielt gjennom ”tilrettelagt lek”. Hovedtrenere bruker foreldretrenere på hver trening og vi setter stor pris på de som har anledning til å hjelpe til.

Treningssamlinger
For informasjon om treningssamlingene våre, trykk på "Treningssamlinger" i venstremenyen.

Deltakelse skirenn
Vi ønsker å legge til rette for at flest mulige barn skal gå skirenn og det bli til hver sesong laget en terminliste med anbefalte renn. Til disse rennene vil det være ledere fra klubben som vil være kontaktpersoner. Påmelding skjer via www.minidrett.no. Vi ønsker å gjøre rennene til en positiv opplevelse for løperne og foreldrene. Når det gjelder stafetter, tar vi sikte på å toppe ett lag med utagningsrenn på forhånd fra det året de går i 11-årsklassen. I tillegg legges det opp til så mange jevne ”2.lag” som mulig. Det vil bli sendt ut informasjon om hvilke renn som er kvalifiseringsrenn. Klubben legger ut for påmeldingsavgifter til renn og krever dette inn ved sesongens slutt.

Tour de Bærum
Haslum Langrenn arrangerer Tour de Bærum sammen med to naboklubber. Dette er en serie skirenn over en helg, normalt i første halvdel av februar, og har hatt over 1000 deltakere. Dette arrangementet er basert på dugnadsinnsats fra foreldregruppen.
 

Bull Ski & Kajakk
Langrennsgruppen i Haslum IL har en samarbeidsavtale med Bull Ski & Kajakk. Alle medlemmer får fast 20% rabatt på veiledende priser på hele butikken hele året. Unntak er elektronikk, verkstedstjenester og enkelte modeller sykler og kajakker. Bull Ski & Kajakk har forretning i Sandvika og på Majorstua.

Informasjonskanaler til utøvere og foresatte

Hver gruppe (f.eks Jenter 2014) har sin egen side på våre nettsider www.haslumil.no/langrenn under menypunktet ’Treningsgruppene’. De vil også informere om hvordan informasjon om den enkelte trening - tid, sted, stilart - fordeles. For tiden bruker mange grupper app'en Spond for dette. I tilegge til nyhets-feed'en her på nettsiden vår, har Langrennsgruppen også sin egen Facebook-side, der vi legger ut informasjon av interesse på tvers av gruppene.

Vi tar sikte på å avholde et foreldremøte hver høst, noen uker etter oppstart av treningen, typisk i november måned. Dette møtet er primært myntet på nye medlemmer, men gamle medlemmer er selvsagt også velkomne. Møtet vil fokusere på arbeidet i klubben. Generelt sett vil man kunne få svar på ting man lurer på om oss.

Sosialt
Foruten å ha fokus på treningsarbeid så legger vi også opp til enkelte sosiale aktiviteter. I tillegg til treningssamlingene (ref. over) oppfordres de enkelte gruppene til å lage sine egne samlinger og sosiale aktiviteter. På slutten av hver vintersesong arrangeres klubbkveld med klubbmesterskap.

Medlemmer og foreldre må gjerne ta kontakt med trenerne eller styremedlemmer hvis dere har spørsmål eller hvis de har ideer til hvordan Haslum kan bli en enda bedre skiklubb.

Hilsen styret

Aktiviteter

19.10.2021
Foreldremøte - yngre grupper (samtidig som trening)

17:35 - 18:25

Klubbhuset ved Haslumbanen

02.11.2021
Klubbkveld - alle grupper (NB! Endret dato)

18:00 - 19:30

Haslumbanen

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue, Vaset, Valdres

16.03.2022
Årlig gruppemøte Langrennsgruppen

19:00 - 21:00

Sted bestemmes senere

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen