Geir Atle Helgheim - Langrenn 2014-08-02 21:42:17

VELKOMMEN TIL HASLUM LANGRENN

Generelt
Haslum IL - Ski, Langrennsgruppen er en del av Haslum Idrettslag med selvstendig økonomi og medlemsoppfølging. Vi holder til på Haslum Idrettsanlegg og disponerer over egen terreng-/hinderløype som benyttes spesielt til barmarkstrening. Vi har en sunn økonomi og en målsetting om at treningsavgiften skal dekke kostnadene til trenere, treninger, og sosiale aktiviteter.

Langrennsgruppa legger vekt på det sosiale, å utvikle gode skiferdigheter og å utvikle barna til aktive skiløpere. Haslum IL - Ski satser i hovedsak mot aldersgruppen 7 – 15 år. Vi er også med på og planlegge og arrangere Tour de Bærum. Dette er en Tour som går over tre dager og som har over 1000 deltagere. Haslum Langrenn har i løpet av de siste årene blitt en av de større klubbene i Akershus og har rundt 350 aktive løpere.

Det er for tiden stor pågang i de yngre gruppene, og det er satt ett maks antall på 40 barn pr. gruppe.

Treninger / sikkerhet
Treningstider og –avgift for sesongen finner en under meny valget Priser.

Treningsavgiften innkalles medio november hvert år.

Hver årsgruppe har en hovedtrener, en gruppe med trenere og en koordinator. I tillegg har klubben sports sjef for de under 13 år og en for de over 13 år. Sammen vil disse trenerne gi løperne et godt og sikkert treningsopplegg der alle skal bli tatt vare på.

Barmarkstreningen starter umiddelbart etter høstferien og foregår fra Haslumbanen. De yngste trener rundt og på selve idrettsanlegget. De eldre har noe større aksjonsradius. Innetreninger foregår på Haslum Skole / Løkeberg skole. Vi er imidlertid mest utendørs. Klubben har også 30 par rulleski, fortrinnsvis for bruk i de eldste gruppene. Vi trener ofte med staver og med sykkel en gang i blant. Skitreningen legges normalt til Eineåsen skianlegg (Gullhaug) ovenfor Bærums Verk. Her er det lysløyper opptil 7,5 km. Vi benytter dette anlegget sammen med andre klubber, Bærums Verk og Lommedalen især. Det betyr at det tidvis er mange skiløpere (og foresatte) i anlegget samtidig. Det er derfor svært viktig at anleggets regler følges. Spesielt mht fartsretninger slik at ulykker unngås. Vi har et godt forhold til disse klubbene. Det er VIKTIG at foreldre, barn og trenere tar hensyn, ikke bare på treningene, men også i hente-/bringesituasjoner. Bruk Gullhaug skole for parkering, alternativt nede på Gommerud.  Vi trener gjerne også med hodelykt (først og fremst de noe eldre løperne) fra By i Lommedalen, fra Skoglund og i lysløypene på Jordbru/Vestmarksetra og på Sollihøgda. Vi tilstreber imidlertid at gruppene trener på samme sted, slik at logistikken for foreldre med barn i flere grupper blir enklest mulig.

I de (svært få) tilfellene barna i de ulike aldersgruppene skal trene på forskjellige steder, er det fint om foreldrene samarbeider om kjøring. Slikt samarbeid oppfordrer vi uansett til.

Haslum Langrenn ønsker at barna har lært de grunnleggende skiferdigheter før de begynner hos oss. Vi har langrennstrening og vi driver ikke skiskole. Vi legger vekt på å utvikle barnas grov-/ finmotorikk, balanse og spenst for alle aldersgrupper og da spesielt gjennom ”tilrettelagt lek” for de yngre løperne. Hovedtrenere bruker foreldretrenere på hver trening og vi setter stor pris på de som har anledning til å hjelpe til.

All informasjon om trening; tid, sted og stilart blir gitt gjennom våre nettsider www.haslumil.no (klikk på langrenn) under menypunktet ’Treningsgruppene’. Vi ber derfor om at dere sjekker hjemmesidene i rimelig tid før trening. Alle må ha på seg refleksvest til barmarkstrening, gjerne også når vi er på ski, og alle må ha hjelm ved rulleski- eller sykkeltrening. Vi prøver å ha en trener/voksen pr. ca. 8 løpere pr. trening - slik at vi kan følge hver enkelt. I tillegg ønsker vi at barn født i 2008 har med seg en voksen, i hvert fall på de første treningene om høsten og de første der vi har ski på bena. Vi mener vi kan tilby barna et godt og variert skiaktivitetstilbud.

Treningssamlinger
For informasjon om alle våre treningssamlinger trykk på "Treningssamlinger" i venstremenyen.

Påmelding til renn og deltakelse
Vi ønsker å legge til rette for at flest mulige barn skal gå skirenn og det bli til hver sesong laget en terminliste med anbefalte renn. Til disse rennene vil det være ledere fra klubben som vil være kontaktpersoner. Påmelding skjer via www.minidrett.no. Vi ønsker å gjøre rennene til en positiv opplevelse for løperne og foreldrene. Når det gjelder stafetter, tar vi sikte på å toppe ett lag med utagningsrenn på forhånd fra det året de går i 11-årsklassen. I tillegg legges det opp til så mange jevne ”2.lag” som mulig. Det vil bli sendt ut informasjon om hvilke renn som er kvalifiseringsrenn. Klubben legger ut for rennpåmeldinger og krever dette inn ved sesongens slutt.

Tour de Bærum
Haslum Langrenn har tidlgere hatt kun Haslumsprinten som foreldredugnad i løpet av sesongen. Fra og med 2015 vil det bli arrangert Tour de Bærum i stedet for Haslumsprinten. Her vil vi trenge hjelp fra dere foreldre.

Innmelding
Klubben ønsker at nye medlemmer følger innmeldingsinstruks slik den er gitt på våre hjemmesider, se forsiden. Treningsavgiften er Haslum IL - Ski sin viktigste inntektskilde og er grunnlaget for muligheten til å ha betalte trenere. Informasjon fra klubben kan bli sendt på e-mail. Det er derfor viktig at foreldrene registrerer barna som nye medlemmer i klubben samt selv holder all info som endringer i adresse, telefon, e-mail mm. oppdatert. Dette gjør en selv fra www.haslumil.no på sin side. 

Bull Ski & Kajakk
Haslum IL - Ski har en samarbeidsavtale med Bull Ski & Kajakk. Alle medlemmer av Haslum IL Langrenn får fast 20% rabatt på veil priser på hele butikken hele året. Unntak er elektronikk, verkstedstjenester og enkelte modeller sykler og kajakker. Bull Ski & Kajakk har forretning i Sandvika og på Majorstua.

Foreldremøte
Vi tar sikte på å avholde et foreldremøte hver høst, noen uker etter oppstart av treningen, typisk i november måned. Dette møtet er primært myntet på nye medlemmer, men gamle medlemmer er selvsagt også velkomne. Møtet vil fokusere på arbeidet i klubben. Generelt sett vil man kunne få svar på ting man lurer på om oss.

Sosialt
Foruten å ha fokus på treningsarbeid så legger vi også opp til enkelte sosiale aktiviteter. I tillegg til treningssamlingene (ref. over) er det en generell oppfordring til at de enkelte gruppene lager sine egne samlinger og sosiale aktiviteter, det er en avslutningsmarkering etter endt sesong for store og små, klubbmesterskap.

Til slutt ønsker vi alle nye medlemmer velkommen i klubben og gamle medlemmer velkommen til ny sesong. Ta gjerne kontakt med oss i styret eller trenere, hvis dere har spørsmål og vi setter pris på alle råd og vink for å bli en bedre skiklubb.

Hilsen styret.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket