Trenere, styre og stell

Oversikt over trenere og koordinatorer

Her finner du oversikt over trenere og koordinatorer for de ulike gruppene.

Langrennstyret

Organisasjonskart - Oppdatert Sep 2018.

  Rolle Navn Mobiltelefon E-postadresse

Styreleder
2021-22
Tarald Gjerde 91683694 haslumlangrenn@gmail.com
Kaia_Lie_Petterson_11.jpg Nestleder
2021
Kaia Lie-Petterson 40639148 kaia@live.no
<bilde> Sportslig leder
2021-2022

Kjetil Sanders

98251421

kjetilsanders@gmail.com

 

Økonomi
2020-2021
Hege Benjaminsen 92481840 haslumlangrennokonomi@gmail.com

 

       

Disse personene sitter ikke i styret, men har ansvar for sine områder og rapporterer til styret:

 

Turansvarlig
2021

Annicken G. Kildahl  95029956 annicken.kildahl@gmail.com
  Materialansvarlig
2021-2022
Ola Systad 90998185 o.systad@online.no

 

Web
Ledig verv 
- - -

 

Medlemsansvarlig
Ledig verv

- - -

 

Snøproduksjon
2021

Ole Jacob Aabel - -

 

Tour de Baerum
2021

Johan Svedberg - -

 

Sponsoransvar

Knut Forså - -

 

Rollebeskrivelser

Sittende styre har sittet lenge. mange har sittet i 8-10 år. Ny styreleder er sterkt ønsket. Ny web ansvarlig søkes og medlemsansvarlig.

Styreleder:
- Kalle inn til 4-5 styremøter pr. år + årlig gruppemøte (årsmøte)
- Delta i 4-5 styremøter i Haslum IL. (Dette kan en slippe nå, da dagens leder har verv i hovedstyret.)
- Delta på kretsen sitt høstmøte. Evnt. også vårmøte.
- Besvare all mail på haslumlangrenn@gmail.com 
- Ta alle inn/utmeldinger som kommer. (Går til medlemsansvarlig når denne rollen er besatt.)
- Ha kontroll på KlubbAdmin og SportsAdmin (lisenser for alle fylt 13 år og eldre.)
- Årlig se på treningskontingent og gjøre dette klart til medio november. Gjøres sammen med økonomiansvarlig.
- Ha kontroll på Haslum sine løpere i Team Vestmarka sammen med vår representant slik at fakturaer fra TVM er rett.
- Holde infomøte på høsten for alle medlemmer.
- Sende alle fakturaer til Haslum IL for bokføring og attestering av disse når de er lagt inn i systemet.
- Notere alle renndeltakelser etter mottatte fakturaer. (Denne oppgaven kan rulleres mellom ulike verv.)
- Hatt ansvar for booking mot Hudøy samlingen. (Dette tar nå turansvarlig ansvar for.)

Nestleder:
- Ha all kommunikasjon mot Bull Ski & Kajakk. Gjelder klubbkvelder, smørekurs, etc.
- Følge opp renndeltakelse info og premiering.
- Delta på eksterne møter med leder eller stille når leder ikke kan.

Sportslig leder:
- Følge utviklingstrappa til NSF.
- Drive klubbutvikling.
- Ha trenermøte på høsten/våren for å dele erfaringer samt enes om hvordan vi holder våre treninger.
- Ha infomøte til nytt kull på høsten før oppstart for å rekruttere nye foreldretrenere/koordinatorer.
- Lage Terminliste og komme med anbefalte renn gjennom sesongen.
- Melde på til felles stafetter i samarbeid med sportssjef for de yngste gruppene.
- Arrangere klubbkvelder på høsten og vinteren.
- Være kontaktperson mot tur og materiell kontaktene.

Økonomi:
- Ansvar for regnskap og budsjett.
- Ansvar for kontrakter mot ungdomstrenere og at disse før lønn hver måned. Rapportere inn til Haslum IL regnskap.
- Følge opp renndeltakelse liste, samt fakturering av dette til alle som har deltatt på renn. Manuell jobb pr. idag.
- Sette treningskontingenter i systemet og følge opp at alle betaler det de skylder.

Prosjektleder Turansvar:
- Følge opp booking mot Hudøy. Info ut til aktuelle grupper, påmelding, matbestilling.
- Følge opp booking mot Løvlia og informasjon ut ang. denne samlingen. Lage påmelding via deltager.no/SuperInvite. 
- Følge opp booking mot Gomobu familiesamling og info ut om denne samlingen.
- Jobbe med sportslig leder ang. høstsamling for HL, samt snøsamling for UH/HL i november. Påmelding.
- Støtte sportslig leder med påmelding/koordinering ang. ungdomsbirken. Hovedansvaret ligger på UH/HL gruppene.

Materiell:
- Ansvar for alt utstyr i Container og i skap i klubbhuset.
- Ansvar for å følge opp mot gruppene hva de trenger av utstyr.
- Ansvarlig for utleie av rulleski.

Web:
- Ansvarlig for nettsiden, https://www.haslumil.no/Langrenn.html 
- Ansvarlig for facebook siden til klubben sammen med nestleder og leder.
- Passe på at all grupper følger Langrennsgruppen sin måte å legge ut informasjon på.
- Holde kurs for nye koordinatorer.

Godtgjørelse til de som sitter i styret er at de får fritak for treningskontingent til sitt/sine barn opp til og med HL gruppen. Godtgjørelser ut over dette godkjennes på årlig gruppemøte (årsmøte). Det har ikke vært vanlig og gi godtgjørelser. Men de siste årene har leder og økonomi ansvarlig fått en liten godtgjørelse for den jobben de har gjort og gjør kontinuerlig.

Aktiviteter

20.08.2021
Hudøy sommercamp HL + UH

16:00 - 18:00

Hudøy

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen