Fagkveld med "Sunn Jenteidrett"

Trener og foreldre inviteres til Fagkveld med "Sunn Jenteidrett" og Barbro Sætha torsdag 26. november

2015-11-05
Langrenn - Styret

«Sunn Idrett-spis smart»

- utfordringer i forhold til unge utøvere, kosthold og trening

 

Når: torsdag 26.november kl.18.00-21.30, mat og drikke fra kl 18.00, foredrag starter 18.30.

Hvor: Idrettens hus Ekeberg, Ekebergveien 101, 3 etg, rom: Bislett
Hvem kommer? Barbro Sætha som er trener, utøver og ernæringsfysiolog og Sunn Jenteidrett med Marianne Strand Udnæseth som er klinisk ernæringsfysiolog

Vi ønsker å kunne gi foreldre og trenere kunnskap om ernæring og hvordan dere kan hjelpe unge som strever.

Som trenere møter vi mange barn og unge, og i trenerrollen må man også formidle viktigheten av å få i seg riktig og nok næring. De fleste av utøverne er sunne. Men en del har også en tøff hverdag, selv om de tilsynelatende har det bra. I blant skjer det en endring hos noen barn/ungdommer, uten at vi forstår hva det er som skjer eller hvordan vi skal gripe dette an. Hvordan skal vi som voksne forebygge og hjelpe unge i forhold til problematisk tenkesett og atferd når det gjelder mat.

Vi ønsker velkommen til en kveld som inneholder både foredrag og workshop.

PÅMELDING
Av praktiske grunner, ønsker vi å ha en oversikt over hvor mange som kommer. Vi ber derfor om at påmelding gjøres 
her innen 22 november.

Med hilsen Oslo Skikrets

http://www.skiforbundet.no/oslo/

page1image13888 page1image14048

Aktiviteter

06.10.2020
Oppstart barmark - alle grupper Langrenn

18:00 - 19:30

Haslumbanen

10.10.2020
Barmarksamling, gruppe 2010-2007

02:00 - 17:00

Løvlia Skistue

27.11.2020
Familiesamling; alle grupper

18:00 - 16:00

Gomobu Fjellstue