Langrenn - Styret 2021-07-22 01:26:47

Politiattest for trenere

Alle nye trenere/hjelpetrenere må søke om politiattest. Dette gjelder også koordinatorer som bidrar som (hjelpe)trenere, og ungdomstrenere som har fylt 15 år. (Ungdomstrenere, se egen informasjon nederst) 

 

Dette gjør du dersom du er ny trener eller din attest utløper denne sesongen:

 1. Den som skal søke om politiattest skal lese denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
 2. Gå inn på lenke til elektronisk søknad. Denne finner du nederst på nettsiden referert til i punktet over.
 3. Skjemaet "Bekreftelse på formål" skal legges ved den elektroniske søknaden. Bruk den versjonen av skjemaet som du finner vedlagt nedenfor. Print det ut, fyll ut manglende informasjon og ta bilde av eller scan skjemaet før du laster det opp som vedlegg til søknaden. Hjelp til utfylling:

        Stillingstype :                              Kryss av for «Nytt verv i frivillig organisasjon»

        Arbeids- / Oppdragsgiver :         Haslum IL – Ski
        Kontaktinfo. til arbeids- ….. :      haslumlangrenn@gmail.com / Tlf.: 91683694 (Tarald Gjerde)

        Sted/dato:                                   Dagens dato

 4. Når søknaden er ferdig behandlet hos politiet skal den fremvises politiattestansvarlig i Haslum IL, Geir Steinseth. Send e-post med attesten som vedlegg til geir@haslumil.no, med kopi til haslumlangrenn@gmail.com.
 5. Gå inn på langrennsgruppens trener- og koordinator-oversikt og legg inn utstedelsesdatoen for attesten ved ditt navn i kolonne E. Det er pr i dag ingen krav om fornyelse, men vi vil ha utstedelsesdato i påvente av at det innføres krav om fornyelse etter X antall år.  
 

 

Ungdomstrenere som har fylt 15 år må også ha politiattest, men inntil de har fylt 18 år må de sende inn søknaden med vanlig post, og med underskrift fra foresatte. Se informasjon her:  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

 

 

Skjemaet "Bekreftelse på formål" - med nødvendig signatur fra Haslum IL:

Aktiviteter

22.09.2021
Info-møte om oppstart 2015-kullet

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

23.09.2021
Trener- og koordinatormøte for 7-12-årsgruppene

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

12.10.2021
Oppstart langrennstrening for 2015- og 2014-kullene

17:30 - 18:30

Haslumbanen

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

19.10.2021
Foreldremøte - yngre grupper (samtidig som trening)

17:35 - 18:25

Klubbhuset ved Haslumbanen

02.11.2021
Klubbkveld - alle grupper (NB! Endret dato)

18:00 - 19:30

Haslumbanen

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue, Vaset, Valdres

16.03.2022
Årlig gruppemøte Langrennsgruppen

19:00 - 21:00

Sted bestemmes senere

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen