Hovedtrener, trener og koordinator - rollebeskrivelser

Oppgaver og ansvar for de ulike rollene innenfor hvert årskull

Oppdatert 18 august 2021 (TG)

 

Hovedtrener

 • Ha overordnet ansvar for treningene og deres innhold
 • Skaffe tilstrekkelig trener-ressurser til gruppen
 • Etablere et treningsprogram for sesongen som passer for årskullet, gir progresjon og er i tråd med skiforbundets og klubbens filosofi
 • Påse at det er nok trenere pr trening. Rotasjonsordninger er lurt.
 • Påse at oppgaver blir fordelt på de ulike trenerne
 • Organisere fellesopplegg for gruppen ved anbefalte renn (felles oppmøte og oppvarming og praktisk bistand til utøvere ved behov) 
 • Være bindeleddet mot langrennsgruppen sin sportssjef
 • Samarbeide godt med koordinator for årskullet
 • Støtte sportssjef i oppsett av stafett-lag
 • Møte på langrennsgruppens trenermøter og andre møter i klubbens regi
 • Det er ønskelig at hovedtrener tar Trener 1-kurs om hun/han ikke har dette

Trenere/hjelpetrenere

 • Delta på treningene, organisere enkeltøvelser
 • Lære seg og bruke navnene på barna. Sørge for at hver og en utøver blir sett og fulgt opp i løpet av en trening
 • Ved forespørsel: Lede treninger basert på opplegg fra hovedtrener og lede fellesopplegg for gruppen ved renn
 • Det er ønskelig at trenere/hjelpetrenere også deltar på langrennsgruppens trenermøter og tar trenerkurs

Koordinator

 • Være bindeledd mellom trenere og foreldre og mellom styret og foreldre
 • Påse at årskullets trenere fremlegger politiattester i henhold til beskrevet prosedyre (Se "Politiattest for trenere" under "For trenere og koordinatorer" i venstremenyen).
 • Planlegge og gjennomføre sosiale opplegg som sesongavslutninger, turer osv., gjerne med støtte fra trenere og andre foreldre
 • Holde oversikt over hvor mye penger gruppen har brukt/har til gode
 • Besørge informasjon til foreldre/utøvere om treninger og eventuelle endringer. Dette kan også gjøres av trener-teamet. Må avtales hvem som gjør dette.
 • Bistå trenere ved behov (f.eks utsendelse av informasjon rundt treninger og renn)
 • Besørge at informasjon som berører gruppen legges ut på nettsidene og at disse er oppdatert:
  • Minimum to nyheter pr. år (høst og vår) med hva som skjer i gruppen
  • Treningsplan
  • Treningstider og kontaktpersoner
  • Informere om prioriterte skirenn og påmelding
 • Besørge foreldredeltakelse hvor dette er påkrevet
  • Klubbrenn, turer, Tour de Bærum, etc.
 • Håndtere medlemsregister / daglig trenings-påmeldingsløsning for eget årskull, dvs. ha nødvendig kontaktinformasjon og kontroll på inn- og utmeldinger (koordinator skal p.t få beskjed om inn- og utmeldinger og informasjon videreformidles til haslumlangrenn@gmail.com for oppdatering av sentrale registre).

Aktiviteter

22.09.2021
Info-møte om oppstart 2015-kullet

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

23.09.2021
Trener- og koordinatormøte for 7-12-årsgruppene

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

12.10.2021
Oppstart langrennstrening for 2015- og 2014-kullene

17:30 - 18:30

Haslumbanen

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

19.10.2021
Foreldremøte - yngre grupper (samtidig som trening)

17:35 - 18:25

Klubbhuset ved Haslumbanen

02.11.2021
Klubbkveld - alle grupper (NB! Endret dato)

18:00 - 19:30

Haslumbanen

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue, Vaset, Valdres

16.03.2022
Årlig gruppemøte Langrennsgruppen

19:00 - 21:00

Sted bestemmes senere

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen