Skilisens

Yngre enn fylte 13 år:

Alle som er medlem i Haslum IL og som er under fylte 13 år er automatisk forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Har en ikke betalt medlemskap til Haslum IL er en ikke forsikret.

Fra og med fylte 13 år:

Fra fylte 13 år må hver enkelt selv betale forsikring. Alle (13 år og eldre) som skal delta i terminfestede renn må ha lisens. Skilisensen dekker konkurranse, trening, også egentrening og reise og opphold i forbindelse med renn. For langrenn kan du da velge mellom følgende forsikringer:

- Langrenn - Årslisens Grunndekning kr 310,-
- Langrenn - Årslisens Utvidet dekning kr 800,-

Kontakt haslumlangrenn@gmail.com for å få tilsendt betalingsinfo. Det er klubben som legger til nye personer i lisens registeret første gang. Dette gjør lisensansvarlig i klubben via http:\\www.sportsadmin.nif.no - Forsiden ser slik ut. Deretter skal en selv følge opp dette fra MinIdrett. 

Info fra skiforbundet finner du her.

Slik ser e-posten du mottar fra skiforbundet ut.

 

skilisens-eksempel.jpg

Nyheter

Her er oversikt over klubbens FIS løpere.

24.09.2016
- Langrenn - Styret

Aktiviteter

23.09.2021
Trener- og koordinatormøte for 7-12-årsgruppene

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

12.10.2021
Oppstart langrennstrening for 2015- og 2014-kullene

17:30 - 18:30

Haslumbanen

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

19.10.2021
Foreldremøte - yngre grupper (samtidig som trening)

17:35 - 18:25

Klubbhuset ved Haslumbanen

02.11.2021
Klubbkveld - alle grupper (NB! Endret dato)

18:00 - 19:30

Haslumbanen

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue, Vaset, Valdres

16.03.2022
Årlig gruppemøte Langrennsgruppen

19:00 - 21:00

Sted bestemmes senere

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen