Skilisens

Yngre enn fylte 13 år:

Alle som er medlem i Haslum IL og som er under fylte 13 år er automatisk forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. (Har en ikke betalt medlemskap til Haslum IL er en ikke forsikret.)

Fra og med fylte 13 år:

Fra fylte 13 år må hver enkelt selv betale forsikring. Alle (13 år og eldre) som skal delta i terminfestede renn må ha lisens. Skilisensen dekker konkurranse, trening, også egentrening og reise og opphold i forbindelse med renn. For langrenn kan du da velge mellom følgende forsikringer:

- Langrenn - Årslisens Grunndekning kr 310,-
- Langrenn - Årslisens Utvidet dekning kr 800,-

Kontakt haslumlangrenn@gmail.com for å få tilsendt betalingsinfo. Det er klubben som legger til nye personer i lisens registeret første gang. Dette gjør lisensansvarlig i klubben via http:\\www.sportsadmin.nif.no - Forsiden ser slik ut. Deretter skal en selv følge opp dette fra MinIdrett. 

Info fra skiforbundet finner du her.

Slik ser mail`en du mottar fra skiforbundet ut.

 

skilisens-eksempel.jpg

Nyheter

Her er oversikt over klubbens FIS løpere.

24.09.2016
- Langrenn - Styret

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket