BVHIF Eineåsen skianlegg - Dugnad

Målet om innsamling av 25.000 er nå oppnådd og arbeidet med lyssetting av skileiken kan starte opp. Dugnad mandag 28. august og 6. september.

2017-08-23
Langrenn - styret

Dugnad mandag 28/8 og onsdag 6/9 kl. 18.00-20.00 på Gullhaug - Gruppene 13-14 og 15-16 oppfordres til å bruke en treningsøkt i anlegget. I tillegg oppfordrer vi alle andre foreldre og medlemmer til å stille opp!

BVHIF Eineåsen skianlegg jobber med å etablere en skileik i tilknytning til anlegget og fikk 17000kr av Lommedalen Rundt som tilskudd til lyssetting. I tillegg er 25.000 samlet innn og arbeidet kan begynne. I området som grunneier har stilt til disposisjon ryddes det og legges ut flis for å gjøre det mulig å leke seg på ski. Vær med å bidra til at barn og unge kan få et eget område å boltre seg på dedikert til skileik!

 

PS! For de som kan tenke seg å støtte er det fortsatt mulighet. Overskytende beløp går direkte til utbedringer i anlegget.

 

Se info på Facebook og spleis.no

Spleis%20BVHIF.jpg


 
 
 

 

 

 

 

Aktiviteter

06.10.2020
Oppstart barmark - alle grupper Langrenn

18:00 - 19:30

Haslumbanen

10.10.2020
Barmarksamling, gruppe 2010-2007

02:00 - 17:00

Løvlia Skistue

27.11.2020
Familiesamling; alle grupper

18:00 - 16:00

Gomobu Fjellstue