Kontingent og treningsavgift for 2021 / 2022-sesongen

MEDLEMSKONTINGENT: For å trene i Haslum IL sin langrennsgruppe, må man være medlem av Haslum IL. Dette koster kr. 400,- pr. barn pr. kalenderår. Alternativt kan man velge familiemedlemskap som koster kr. 1000,- pr. familie pr. kalenderår. Ønsker du familiemedlemskap tar du kontakt med haslumlangrenn@gmail.com.

TRENINGSAVGIFT til langrennsgruppen kommer i tillegg. Denne gjelder sesongen - typisk fra høstferien til påske. Treningsavgiftene er differensiert for de ulike aldersgruppene. Dette er fordi treningen i de yngre gruppene er foreldredrevet. I de eldre klassene begynner man ofte med betalte trenere, samt at man har flere treninger i uken. For utøvere i 17-årsklassen og oppover er Haslum med i treningssamarbeidet Team Vestmarka (TVM). Utøverne betaler en treningskontingent til TVM som varierer ut fra hva slags opplegg de ønsker der. 

Aldersgruppe Treningstilbud Treningsavgift 2021/22
2013-2014-2015 Ute en dag i uken Kr. 1.500,-
2012

Ute en gang i uken i barmarks-sesongen. To dager i snø-sesongen.

Kr. 1.600,-
2011 Ute to dager i uken Kr. 2.100,-
2010

Ute to dager i uken

Kr. 2.100,-
2008-2009 (UH-gruppen)

Ute to dager i uken. En dag i uken styrketrening i 1 gymsal.

Kr. 2.750,-
2006-2007 (HL-gruppen)

Ute to dager i uken. En dag i uken styrketrening i gymsal.

Kr. 3.000,-
17 år og eldre. Treningsavgift m/basispakke Går for Haslum Ski/Team Vestmarka Kr. 5.000,-
17 år og eldre. Treningsavgift m/Norgescup-pakke (Haslum Ski sponser 30% av NC-delen) Går for Haslum Ski/Team Vestmarka (full pris er ca kr. 13000,-) Kr. 10.600,-

Innkreving av treningsavgiften er en gang mellom oktober og desember. TVM-løpere får innkreving av kontingent når vi får faktura fra TVM.

SKILISENS må i tillegg betales for aktive utøvere fra fylte 13 år. Denne gir forsikringsdekning for idrettsskader. Yngre utøvere er dekket av NIF sin barneidrettsforsikring gjennom medlemskontingenten. Se eget menypunkt "Forsikring - Skilisens".


Spesifikt for Team Vestmarka-løpere:

  • Løpere som skal delta i NorgesCup må ha FIS lisens. Denne koster kr. 350,-. 
  • Klubben betaler en klubbavgift på kr. 4000,-. pr år. Det er også en løperavgift på kr. 1000,-. pr. løper som klubben dekker.
  • Løper betaler full treningskontingent til TVM. For 2021/22 er kontingenten kr. 5.000,-.
  • De som er med på NorgesCup-pakken får 30% av denne NorgesCup-delen sponset av klubben.
  • Utgifter til reise og overnatting i forbindelse med NC renn må løper selv bekoste.
  • Evnt. personlig oppfølging via TVM må løper også betale selv.
  • De som driver med annen hovedidrett kan be TVM om redusert treningskontingent.
  • For mer info om TVM ta kontakt med haslumlangrenn@gmail.com eller se TVM sin egen Facebook-side og filer som ligger knyttet opp der.

Aktiviteter

22.09.2021
Info-møte om oppstart 2015-kullet

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

23.09.2021
Trener- og koordinatormøte for 7-12-årsgruppene

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

12.10.2021
Oppstart langrennstrening for 2015- og 2014-kullene

17:30 - 18:30

Haslumbanen

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

19.10.2021
Foreldremøte - yngre grupper (samtidig som trening)

17:35 - 18:25

Klubbhuset ved Haslumbanen

02.11.2021
Klubbkveld - alle grupper (NB! Endret dato)

18:00 - 19:30

Haslumbanen

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue, Vaset, Valdres

16.03.2022
Årlig gruppemøte Langrennsgruppen

19:00 - 21:00

Sted bestemmes senere

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen