Info fra Skiforbundet

Viktige regeloppdateringer for sesongen 2016/2017 Maks stavlengde og soner.

2016-11-09
Langrenn - styret

Viktige regeloppdateringer for sesongen 2016/2017.
Maks stavlengde og soner innført som ny regel for alle termin festede renn. Dette gjelder alle renn som står i Skiforbundets termin liste.

Se info her fra Skiforbundet:

http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Langrennskomiteens%20møter/Høstmøtet%202016/Infoskriv,%20regeloppdateringer%20vedr%20klassisk,%202016-17[1509].pdf

 

 

Aktiviteter

15.09.2020
Foreldremøte 2013 - årgang. Nytt kull

19:00 - 20:00

Klubbhuset v/Haslumbanen

06.10.2020
Oppstart barmark - alle grupper Langrenn

18:00 - 19:30

Haslumbanen

10.10.2020
Barmarksamling, gruppe 2010-2007

02:00 - 17:00

Løvlia Skistue

20.10.2020
Klubbkveld

18:00 - 20:00

Haslumbanen

27.11.2020
Familiesamling; alle grupper

18:00 - 16:00

Gomobu Fjellstue