Overganger innen skisporten

Alle utøvere som skal konkurrere må være registrert i korrekt klubb.

Hvis man ønsker å melde overgang er tiden inne for å gjøre det før sommerferien starter. Minner om at alle løpere over 13 år har 2 mnd. karantene før de kan starte for ny klubb.

2014-06-18
Langrenn-GeirAtleHelgheim

For mer info se:
http://www.skiforbundet.no/akershus/nyhetsarkiv/overgang/

Overgangsskjemaet skal fylles ut. Fylles ut av utøver/tidl klubb og sendes Skikretsen (som den nye klubben tilhører) For Akershus klubbene er e-postadressen akershus@skiforbundet.no

Med vennlig hilsen
Thor Gjelsvik
Adm. sjef Akershus og Østfold Skikrets

Tlf:    +47 66 94 16 10
Mob: +47 41 90 77 57
thor.gjelsvik@skiforbundet.no

Norges Skiforbund
www.skiforbundet.no

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket