Rennpåmeldinger

Vi ønsker å legge til rette for at flest mulige barn skal gå skirenn og det bli til hver sesong laget en terminliste med anbefalte renn. Til disse rennene vil det være ledere fra klubben som vil være kontaktpersoner. 

Påmelding skjer via www.minidrett.no. Vi ønsker å gjøre rennene til en positiv opplevelse for løperne og foreldrene. 

STAFETTER:
Når det gjelder stafetter, tar vi sikte på å toppe ett lag med uttagningsrenn på forhånd fra det året de går i 11-årsklassen. I tillegg legges det opp til så mange jevne ”2. lag” som mulig. Det vil bli sendt ut informasjon om hvilke renn som er kvalifiseringsrenn. 

BETALING:
Klubben legger ut for rennpåmeldinger og krever dette inn ved sesongens slutt. Dette gjelder alle renn der arrangør sender faktura.

Enkelte arrangementer krever at en betaler ved påmelding. Ved påmelding til disse arrangementene er det viktig at en velger "Jeg betaler selv". Dersom en velger "Klubben betaler", vil styret få varsel om betaling, men denne vil ikke vi kunne betale da klubben ikke disponerer eget bankkort. Dere må da inn igjen og endre til "Jeg betaler selv".

Jeg-betaler-selv.jpg

Hilsen styret.


Emit-brikker innføres fra 11-års klassen. Les mer her.

Mer om tidtakerbrikker finner du her.

Aktiviteter

06.10.2020
Oppstart barmark - alle grupper Langrenn

18:00 - 19:30

Haslumbanen

10.10.2020
Barmarksamling, gruppe 2010-2007

02:00 - 17:00

Løvlia Skistue

20.10.2020
Klubbkveld

18:00 - 20:00

Haslumbanen

13.11.2020
Snøsamling UH og HL

18:00 - 23:55

Gålå

27.11.2020
Familiesamling; alle grupper

18:00 - 16:00

Gomobu Fjellstue