Treningsavgift for 2019 / 2020 sesongen

For å trene i Haslum IL sin langrennsgruppe, må man være medlem av Haslum IL. Dette koster kr. 400,- pr. barn. Eller en kan velge familiemedlemskap som koster kr. 1000,-. Ønsker du dette tar en kontakt med haslumlangrenn@gmail.com. I tillegg må man betale treningsavgift til Haslum IL - Ski. Se priser i tabellen lengre ned. 

Det er differensierte treningsavifter for de ulike aldersgruppene. Dette fordi en i de yngre gruppene baserer seg på foreldredrevet trening. I de eldre klassene begynner man ofte med betalte trenere, samt at man har flere treninger i uken. Samarbeid med Team Vestmarka (TVM) startet sesongen 2015/2016. Dette gjelder de eldste og priser for å være en del av dette dekkes til dels sentralt fra klubben, samt at utøverne betaler en treningskontingent som varierer ut fra hva de ønsker å ha av opplegg gjennom TVM. Prisene for deltagelse i TVM kan varierer fra år til år og endelig treningsavgift for de som er med der kommer først etter at TVM har satt sine kontingenter.

Aldersgruppe Dager Treningsavgift
2011-2012 Tirsdager kl. 18:00 - 19:15 Kr. 1.500,-
2010 (Trener 1 gang i uken barmark og har tilbud om 2 ganger på snø) Tirsdager kl. 18:00 - 19:15 / Torsdager kl. 18:00 - 19:15 (på snø) Kr. 1.600,-
2008-2009 Tirsdager og torsdager kl. 18:00 - 19:15 Kr. 2.100,-
2006-2007 (13-14 års gruppen) Tirsdager og torsdager kl. 18:00 - 19:30 Kr. 2.750,-
2004-2005 (15-16 års gruppen) Tirsdager og torsdager kl. 18:00 - 19:30 Kr. 3.000,-
17 år og eldre. Treningsavgift Går for Haslum Ski/Team Vestmarka kr. 5.000,-
17 år og eldre. Norges Cup pakke (Haslum Ski sponser 2019/20 - 30%*) Går for Haslum Ski/Team Vestmarka (full pris er kr. 8000,-) kr. 5.600,-

Treningsavgiften gjelder fra oppstart for gruppen. De yngste starter i uke 41 og holder på til påske. Innkreving av treningsavgiften er en gang mellom oktober og desember. TVM løpere får innkreving av kontingent når vi får faktura fra Team Vestmarka.

* Team Vestmarka løpere:
Klubben betaler en klubbavgift på kr. 4000,-. pr år. Det er også en løper avgift på kr. 1000,-. pr. løper som klubben dekker.
For sesongen 2019/2020 er det i budsjett bestemt at løper betaler full treningskontingent til TVM. (For 2017/2018 lå denne på kr. 6.000,-. For 2018/2019/2020 er kontingenten kr. 5.000,-.) De som er med på Norges Cup pakken blir sponset med 30% av klubben. Løpere som skal delta i Norges Cup må ha FIS lisens. Denne koster kr. 350,-. Utgifter til reise og overnatting i forbindelse med NC renn må løper selv bekoste. Evnt. personlig oppfølging via TVM må løper også betale selv. De som driver med annen hovedidrett kan be TVM om redusert treningskontingent. For mer info om TVM ta kontakt eller se TVM sin egen FB side og filer som ligger knyttet opp der.

Aktiviteter

15.09.2020
Foreldremøte 2013 - årgang. Nytt kull

19:00 - 20:00

Klubbhuset v/Haslumbanen

06.10.2020
Oppstart barmark - alle grupper Langrenn

18:00 - 19:30

Haslumbanen

10.10.2020
Barmarksamling, gruppe 2010-2007

02:00 - 17:00

Løvlia Skistue

20.10.2020
Klubbkveld

18:00 - 20:00

Haslumbanen

27.11.2020
Familiesamling; alle grupper

18:00 - 16:00

Gomobu Fjellstue