Treningsavgift for 2020 / 2021 sesongen

For å trene i Haslum IL sin langrennsgruppe, må man være medlem av Haslum IL. Dette koster kr. 400,- pr. barn pr. kalenderår. Eller en kan velge familiemedlemskap som koster kr. 1000,- pr. kalenderår. Ønsker du dette tar en kontakt med haslumlangrenn@gmail.com. I tillegg må man betale treningsavgift til Langrennsgruppen som gjelder sesongen. Typisk fra høstferien til påske. Se priser i tabellen lengre ned. 

Det er differensierte treningsavifter for de ulike aldersgruppene. Dette fordi en i de yngre gruppene baserer seg på foreldredrevet trening. I de eldre klassene begynner man ofte med betalte trenere, samt at man har flere treninger i uken. Samarbeid med Team Vestmarka (TVM) startet sesongen 2015/2016. Dette gjelder de eldste og priser for å være en del av dette dekkes til dels sentralt fra klubben, samt at utøverne betaler en treningskontingent som varierer ut fra hva de ønsker å ha av opplegg gjennom TVM. Prisene for deltagelse i TVM kan varierer fra år til år og endelig treningsavgift for de som er med der kommer først etter at TVM har satt sine kontingenter.

Aldersgruppe Dager Treningsavgift
2012-2013-2014 Tirsdager kl. 18:00 - 19:15 Kr. 1.500,-
2011 (Trener 1 gang i uken barmark og har tilbud om 2 ganger på snø) Tirsdager kl. 18:00 - 19:15 / Torsdager kl. 18:00 - 19:15 (på snø) Kr. 1.600,-
2010 Tirsdager og torsdager kl. 18:00 - 19:15 Kr. 2.100,-
     
2009

Tirsdager og torsdager kl. 18:00 - 19:15 på barmark.
Tirsdager og torsdager kl. 19:00 - 20:15 på snø

Kr. 2.100,-
2007-2008 (13-14 års gruppen) Tirsdager og torsdager kl. 19:00 - 20:30 Kr. 2.750,-
2005-2006 (15-16 års gruppen) Tirsdager og torsdager kl. 19:00 - 20:30 Kr. 3.000,-
17 år og eldre. Treningsavgift Går for Haslum Ski/Team Vestmarka ca. kr. 5.000,-
17 år og eldre. Norges Cup pakke (Haslum Ski sponser 2019/20 - 30%*) Går for Haslum Ski/Team Vestmarka (full pris er kr. 8000,-) ca. kr. 5.600,-

Treningsavgiften gjelder fra oppstart for gruppen. De yngste starter i uke 41 og holder på til påske. Innkreving av treningsavgiften er en gang mellom oktober og desember. TVM løpere får innkreving av kontingent når vi får faktura fra Team Vestmarka.

* Team Vestmarka løpere:
Klubben betaler en klubbavgift på kr. 4000,-. pr år. Det er også en løper avgift på kr. 1000,-. pr. løper som klubben dekker.
For sesongen 2020/2021 er det i budsjett bestemt at løper betaler full treningskontingent til TVM. (For 2018/2019/2020/2021 var kontingenten kr. 5.000,-.) De som er med på Norges Cup pakken blir sponset med 30% av klubben. Løpere som skal delta i Norges Cup må ha FIS lisens. Denne koster kr. 350,-. Utgifter til reise og overnatting i forbindelse med NC renn må løper selv bekoste. Evnt. personlig oppfølging via TVM må løper også betale selv. De som driver med annen hovedidrett kan be TVM om redusert treningskontingent. For mer info om TVM ta kontakt eller se TVM sin egen FB side og filer som ligger knyttet opp der.

Aktiviteter

20.08.2021
Hudøy sommercamp HL + UH

16:00 - 18:00

Hudøy

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen