Velkommen til G2013

Første barmarkstrening er første tirsdag etter høstferien. Dette er tirsdag 6. oktober.

2020-08-24
Langrenn-styret

Mail med diverse informasjon blir sendt ut til alle registrerte medlemmer før oppstart.

Gruppen er foreldredrevet og de som ønsker å bidra kan gi beskjed til haslumlangrenn@gmail.com - Gruppen trenger foreldretrenere og en koordinator.

Oversikt over alle trenere i de ulike gruppene finner en fra horisontalt meny valg "Hvem er vi".

Alle nye medlemmer sender mail til haslumlangrenn@gmail.com med den kontaktinfo vi trenger. Se meny valg "Innmelding / Utmelding". Er det ledig plass i gruppen melder styret inn barnet i Haslum IL og inn i treningsgruppen i Langrenn. De som allerede er medlem i Haslum IL, blir bare knyttet opp mot Langrennsgruppen. En skal kun ha en login mot Haslum IL. Dere logger så inn og betaler Haslum IL medlemskap som gjelder kalenderåret om så ikke allerede er i orden.

Treningskontingent til Langrennsgruppen legger styret inn en gang etter høstferien. Denne treningsavgiften gjelder sesongen som går fra første tirsdag etter høstferien og frem til påske. Så fremt det er snø frem til påske.

Nye medlemmer kan her se hvordan de logger seg inn for å betale Haslum IL medlemskap. Samme innlogging gjelder for treningskontingent når denne blir opprettet en gang i høst.

Alle medlemmer blir også lagt inn i MinIdrett. Viktig at dere selv holder kontaktinfo med bl.a. e-post og telefon nummer oppdatert.

Se vedlegg for mer informasjon.

Vennlig hilsen styret.

Aktiviteter

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue, Vaset, Valdres

16.03.2022
Årlig gruppemøte Langrennsgruppen

19:00 - 21:00

Sted bestemmes senere

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen