Vestmarksetra - treningsplan 2016 - 2017

Hei alle sammen  i Haslum/Holmen/Jutul og Asker Skisklubb

2016-09-24
Langrenn - Styret

Jardar, Bærums Skiklubb og Bærum Kommune har samarbeidet med å utvikle samt finansiere en nytt skianlegg med kunstsnøproduksjon og nytt skiskytteranlegg på Vestmarksetra (Franskleiv). Det nye anlegget vil bli tatt i bruk allerede nå i vinter og dette blir et stort løft for hele Bærum Vest. Langrenn har i løpet av de senere år blitt en av de mest populære vinteridrettene for barn og unge og klubbene vokser ut av sine naturlige nærområder. Jardar og Bærums Skiklubb har et ansvar om å koordinere bruken av anlegget samt kommunisere retningslinjer for bruk. Treningstidene i vedlegget gjelder både området for kunst og natursnø. Området rundt skiskytterarenaen (inkl, strafferundene) er forbeholdt skiskyttere og vi henstiller til ingen langrennstrening på dette området med mindre det ikke foregår skyting eller trening på standplass.

Vi følger samme modell som for Nasjonalanlegget i Holmenkollen og sender ut informasjon i forkant av sesongen til våre naboklubber for å unngå misforståelser om bruken under sesongen. Når nå BSK flytter til Vestmarksetra blir det ledig kapasitet ut fra Jordbru og Kattås, men vi henstiller da dere til å ta kontakt med Bjørn Meinicke – Jutul (kopiert inn i denne emailen) for å avklare treningstider.

 Jeg anmoder våre naboklubber til å kommunisere vedlagt treningsplan til sine grupper og tilfelle spm ber jeg disse ta kontakt med meg. Når det gjelder evt bruk av anlegget i perioder som ikke er belagt av BSK eller Jardar, ber jeg om at dere retter en forespørsel til meg.

Hilsen Per Koppang

Driftsgruppe Vestmarksetra / BSK Skiskyting

917 83 687

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket