Tusen takk for innsatsen!

Manglende snø og dårlige treningsforhold - styret bevilger ekstra midler til de yngste gruppene for sosiale tiltak

2020-01-17
Langrenn-Styret

Selv om våre to eldste grupper (UH/HL) og 2008 har hatt økter på ski siden ca 20. november har det har vært en særdeles tøff start på skisesongen. Spesielt vanskelig har det vært for våre aller yngste grupper som har andre krav til treningsområde enn de eldre gruppene. De svært varierende forholdene gjør at overgangen fra barmark til ski rundt juletider ikke har vært praktisk gjennomførbar slik vi er vant til. Utover usikkerheten rundt hvor/hva/om man skal trene, medfører dette dessverre også en ekstrabelastning på foreldre og trenere. Styret setter stor pris på fleksibiliteten og innsatsen trenerteamene legger ned for å få gjennomført treninger for alle våre utøvere. 

Med de rådende forhold og de kortsiktige værutsiktene ser vi at det ikke blir gode forhold i nær fremtid. Selv om det er snø på Sollihøgda er det ikke plass til alle sammen til samme tid og det blir derfor nødvendig at enkelte grupper tenker litt alternativt på noen treninger gjennom å benytte klatrevegg, klubbhus osv. For å gjøre det lettere for gruppene å gjøre noe ekstra i denne perioden med dårlige snøforhold, har styret besluttet å gi en ekstra økonomisk støtte til hver gruppe. 

Formålet er at vi skal kunne gjennomføre en alternativ trening som skaper en litt ekstra positiv opplevelse utover det vi kan gi på vanlige barmarks økter og ski under rådende forhold. Dette ekstra tilskuddet er øremerket for gjennomføring av tiltak innenfor de neste to ukene. Midlene kan ikke spares til gjennomføring av sesongavslutning eller tilsvarende da hver gruppe allerede har midler til dette. Gruppene oppfordres til å gjennomføre tiltak som passer best for gruppen.

Vi håper dette gir en liten ekstra motivasjon til alle våre utøvere mens vi venter på snøen.

Eksakt beløp som hver gruppe disponerer for dette strakstiltaket er satt i forhold til antall medlemmer og sendt trenerteamet for hver gruppe.

 

Hilsen fra styret.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket