Info fra foreldre-utøvermøte April 2018

Info for 13-14 års gruppen sesongen 2018/2019.

2018-05-10
Langrenn - UH gruppen

Foreldre-utøvermøte referat finner dere som vedlegg til denne nyheten.

All info formidles primært på facebook siden. Se lenke øverst på siden til 13-14 åringene.

Vel møtt til trening.

Aktiviteter

06.10.2020
Oppstart barmark - alle grupper Langrenn

18:00 - 19:30

Haslumbanen

10.10.2020
Barmarksamling, gruppe 2010-2007

02:00 - 17:00

Løvlia Skistue

27.11.2020
Familiesamling; alle grupper

18:00 - 16:00

Gomobu Fjellstue