Lyst til å bidra i Haslum Ski, gren langrenn?

Nå trenger vi nye fjes inn i styret :-)

Blir vi mange, blir det lett.

2020-10-13
Langrenn-Styret

Nesten hele styret har sittet i mange år.

Nå er det slutt og vi trenger nye fjes med i styret.

Vi ønsker mange med slik at oppgavene kan fordeles mer enn hva som har vært tilfellet tidligere.
Bli med nå fra høsten av så blir det god overlapp før årsmøtet i februar 2021.

Ta kontakt med Geir Atle om du kunne tenke deg å være med. Tlf.: 92652120 eller send en mail til haslumlangrenn@gmail.com

ROLLENE og OPPGAVENE er ca slik:

Medlemsansvarlig

Registrere inn og ut alle medlemmer. Dette gjøres i dag i Haslum IL sitt medlemsregister og i NIF sitt klubbadmin/MinIdrett.

Oppgaven bør også dekke oppfølging av lisenser for de over 13 år. Dette fornyes hvert år 1. okt.

I dag har leder hatt denne oppgaven.
Turansvarlig

Denne oppgaven går ut på å ha kontroll på booking mot våre ulike samlinger. Dette er:

 • Hudøy i august.

 • Sjekke om UH og HL trenger/har kontroll på sine høstsamlinger. (Beitostølen, Gålå, Gautefall er steder som har vært brukt tidligere.)
 • Familiesamling (Gomobu) i november.

 • Sjekke at HL gruppen har kontroll på sitt Hovedlands-renn. Bistå ansvarlig person dersom det er nødvendig.
 • Ungdomsbirken i Mars.
I dag gjør sportslig leder, leder og hovedtrener for UH og HL disse oppgavene.
Web sammen med Guri

Passe på at informasjon på nettsiden vår alltid er bra. Gi opplæring til nye koordinatorer. Oppfordre alle grupper til å dele en nyhet i ny og ne. Osv.

Web ansvarlig Guri kunne tenke seg at vi er to i en periode. Mulig Guri da trekker seg ut fra februar 2021.
Ny leder
 • Kalle inn til 4-5 styremøter pr. år + årlig gruppemøte (årsmøte)
 • Delta i 4-5 styremøter i Haslum IL.
 • Følge med på haslumlangrenn@gmail.com
 • Til nå tatt alle inn/utmeldinger som kommer inn.
 • Samt lisensoversikt på de over 13 år.
 • Sammen med økonomiansvarlig legge inn treningskontingent i systemet i okt/nov
 • Ha dialog med Haslum sin representant mot TeamVestmarka for våre junior løpere.
 • Attestere alle fakturaer mot Tripletex systemet. Følge opp regnskap/budsjett sammen med økonomiansvarlig.
 • Gi medlemmer jevnlig informasjon.
 • Notere alle renndeltakelser etter mottatte fakturaer.
 • Hatt ansvar for booking mot Hudøy samlingen.
 • Delta i møter som snøproduksjon. Kretsens vår og høstmøte.
 • Forespørsler fra andre klubber / kommune.
 • Annet....
Oppgaver kan delegeres til andre om en er flere..
Materiell
 • Ansvar for alt utstyr i container og i skap i klubbhuset.

 • Ansvar for å følge opp mot gruppene hva de trenger. av utstyr/refleksvester ++

 • Ansvarlig for utleie av rulleski.
Ståle gir seg i februar etter mange år med i styret.

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket