Parkering / Oppmøte Gullhaug

Vi minner om reglene for parkering og oppfordrer alle våre medlemmer til å overholde dette.

2019-02-06
Langrenn - Styret
Det skal ikke parkeres på gangveg, foran bom, langs offentlig veg eller i private innkjørsler/parkeringsplasser. Når parkeringen ved Sukkertoppen er full skal biler parkeres ved skolen nedenfor (Gullhaug skole, se kart).
 
I tillegg: Unngå å bruke svingen ved parkeringen til å slippe av/plukke opp barn. Dersom du "bare skal slippe av" eller "bare plukke opp" så gjør dette lenger ned i veien - før du kommer til innkjøringen, eller kjør forbi innkjøringen og litt lenger opp i veien, der er det god plass og mer oversiktlig for slik aktivitet.
 
Reglene må respekteres. Vi ønsker et godt forhold til de andre brukerne av anlegget, BVIF især, for å kunne benytte det til beste for våre løpere. Pass også på å følge reglene i selve skianlegget. Fartsretning er f.eks. angitt. Møteulykker mellom ungdom i høy fart og mindre barn må unngås. Hjelp oss med dette, trenere, løpere og foreldre!
 
Om mulig forsøk samkjøring for å redusere antall biler. Det er også mulig å parkere på p-plassene ved Gommerudbanen og Tennisbanen på Rykkinn. Herfra går det tilførselsløyper til anlegget (ca 1100 meter til arenaen).
 

Gullhaug-Oppm%F8te-Oversikt.jpg

 
 
 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket