Velkommen til G2010

Første barmarkstrening er første tirsdag etter høstferien. Dette er tirsdag 10. oktober.

2017-04-09
Langrenn - Styret

Mail med diverse informasjon blir sendt ut til alle registrerte medlemmer i god tid før oppstart.

Gruppen er foreldredrevet og de som ønsker å bidra kan gi beskjed til haslumlangrenn@gmail.com - Gruppen trenger foreldretrenere og en koordinator.

Oversikt over alle trenere i de ulike gruppene finner en fra horisontalt meny valg "Hvem er vi".

Alle nye medlemmer sender mail til haslumlangrenn@gmail.com med den kontaktinfo vi trenger. Se meny valg "Innmelding / Utmelding". Er det ledig plass i gruppen melder styret inn barnet i Haslum IL og inn i treningsgruppen i Langrenn. De som allerede er medlem i Haslum IL, blir bare knyttet opp mot Langrennsgruppen. En skal kun ha en login mot Haslum IL. Dere logger så inn og betaler Haslum IL medlemskap som gjelder kalenderåret om så ikke allerede er i orden.

Treningskontingent til Langrennsgruppen legger styret inn en gang etter sommeren. Denne treningsavgiften gjelder sesongen som går fra oppstart etter høstferien og frem til det ikke er mer snø å gå på i mars/april.

Nye medlemmer kan her se hvordan de logger seg inn for å betale Haslum IL medlemskap. Samme innlogging gjelder for treningskontingent når denne blir opprettet en gang etter sommeren.

Alle medlemmer blir også lagt inn i MinIdrett. Viktig at dere selv holder kontaktinfo med bl.a. e-post og telefon nummer oppdatert.

Se vedlegg for mer informasjon.

Vennlig hilsen styret.

Aktiviteter

22.09.2021
Info-møte om oppstart 2015-kullet

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

23.09.2021
Trener- og koordinatormøte for 7-12-årsgruppene

20:00 - 21:30

Klubbhuset ved Haslumbanen

12.10.2021
Oppstart langrennstrening for 2015- og 2014-kullene

17:30 - 18:30

Haslumbanen

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

19.10.2021
Foreldremøte - yngre grupper (samtidig som trening)

17:35 - 18:25

Klubbhuset ved Haslumbanen

02.11.2021
Klubbkveld - alle grupper (NB! Endret dato)

18:00 - 19:30

Haslumbanen

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue, Vaset, Valdres

16.03.2022
Årlig gruppemøte Langrennsgruppen

19:00 - 21:00

Sted bestemmes senere

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen