Velkommen til J2010

Første barmarkstrening er første tirsdag etter høstferien. Dette er tirsdag 10. oktober.

2017-04-09
Langrenn - Styret

Mail med diverse informasjon blir sendt ut til alle registrerte medlemmer i god tid før oppstart.

Gruppen er foreldredrevet og de som ønsker å bidra kan gi beskjed til haslumlangrenn@gmail.com - Gruppen trenger foreldretrenere og en koordinator.

Oversikt over alle trenere i de ulike gruppene finner en fra horisontalt meny valg "Hvem er vi".

Alle nye medlemmer sender mail til haslumlangrenn@gmail.com med den kontaktinfo vi trenger. Se meny valg "Innmelding / Utmelding". Er det ledig plass i gruppen melder styret inn barnet i Haslum IL og inn i treningsgruppen i Langrenn. De som allerede er medlem i Haslum IL, blir bare knyttet opp mot Langrennsgruppen. En skal kun ha en login mot Haslum IL. Dere logger så inn og betaler Haslum IL medlemskap som gjelder kalenderåret om så ikke allerede er i orden.

Treningskontingent til Langrennsgruppen legger styret inn en gang etter sommeren. Denne treningsavgiften gjelder sesongen som går fra oppstart etter høstferien og frem til det ikke er mer snø å gå på i mars/april.

Nye medlemmer kan her se hvordan de logger seg inn for å betale Haslum IL medlemskap. Samme innlogging gjelder for treningskontingent når denne blir opprettet en gang etter sommeren.

Alle medlemmer blir også lagt inn i MinIdrett. Viktig at dere selv holder kontaktinfo med bl.a. e-post og telefon nummer oppdatert.

Se vedlegg for mer informasjon.

Vennlig hilsen styret.

Aktiviteter

13.11.2020
Snøsamling UH og HL

18:00 - 23:55

Gålå

27.11.2020
Familiesamling; AVLYST

18:00 - 16:00

Gomobu Fjellstue