Samlinger

Vi har tradisjonelt hatt tre samlinger gjennom sesongen. Nå blir det fem samlinger, fordelt slik: 


August
Denne samlingen finner sted på Hudøy. Gjelder for de som skal starte å gå i 13 års klassen (3km) og de som er eldre. Gjennomført første gang i 2014. Mer informasjon ligger under "Hudøy" valget. Dette vil vi prøve å ha som en årlig samling.

Budsjett: Trenere/Foreldre sponses likt, alle bidrar. Klubben sponser opp mot kr. 5.000,-.


Oktober
Barmarksamlingen gjennomføres som regel i medio oktober på Løvlia og er i år (2019) rettet mot de som er født i 2009 (11 årsklassen) til og med 2006 (14 årsklassen). Vi samles ved Steinsfjorden eller Damtjern og løper opp til Løvlia. Dette er høstens høydepunkt for mange og iallfall for de som skal opp i 11 års klassen. Dette er en utmerket anledning til å omstille seg fra sommerens aktiviteter og bli godt kjent med andre gutter og jenter. All bagasje blir fraktet inn til Løvlia i biler. 

Budsjett: Lav trener pris, ca kr. 250,-. Foreldre full pris. Klubben sponser opp mot kr. 8.000,-.


Høstsamling HL
For 2019 ble turen lagt til Gautefall.

Budsjett: 8 utøvere skal dekke 1 trener. Trenere sender inn reiseregning i etterkant etter input fra hovedtrener. Klubben sponser middagen.

November
Det legges også opp til en årlig høstsamling for de som går i 13 års klassen eller eldre. Gjennomført første gang i 2013. I 2013, 2014 og 2016 ble denne holdt på Beitostølen. I 2015 ble turen til Beitostølen avlyst pga. for lite snø. Da ble det en nærsamling i stedet. I 2017,2018 og 2019 gikk turen til Gålå. Mer informasjon ligger under "Snøsamling" valget. 

Budsjett: Klubben sponser ca kr. 10.000,- som skal være tilskudd til trenere.


November/Desember
Familieskisamlingen er i år som i fjor, før jul og vil finne sted på Gomobu. Dette er en samling for hele familien og turen er svært populær for store og små. 

Budsjett: Klubben sponser boller og saft. Opp mot kr. 5.000,-.


Mars
Den siste samlingen/turen er Ungdomsbirken med overnatting rundt Lillehammer/Sjusjøen. Mange år var vi på Nermo som ligger ved Hafjell. I 2018 var overnattingen på Sjusjøen, noe vi vil fortsette å prøve å få til. Dette er en tur spesielt for 12-16 åringene (tilsvarende årsklassene i Ungdomsbirken). Dette skirennet gjennomføres normalt den andre helgen i mars hvert år. Påmelding til rennet gjøres av hver enkelt. Husk og sett klubb til "Haslum IL - Ski". Overnatting organiseres av klubben med bindende påmelding. For 2020 er allerede Sjusjøen Logde reservert.

Budsjett: 8 utøvere skal dekke 1 trener. Trenere sender inn reiseregning i etterkant etter input fra hovedtrener. Klubben sponser middagen og smøreprodukter. 


Annet:

Ungdommens Holmenkollrenn: Klubben dekker 2 smøreboder, ca kr. 8.000,- samt smøreprodukter.

Hovedlandsrennet: Klubben dekker smørebod ca kr. 8.500,-. Smørehjelp om nødvendig (inkl. kost og losji ved behov) Dekke kost og losji for hovedtrener etter reiseregning.


Aktiviteter

20.08.2021
Hudøy sommercamp HL + UH

00:00 - 23:55

Hudøy

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen