Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Haslum IL Håndball 2014-11-03 19:31:29

Vaktlister

Basert på ønske fra lagene, får hvert lag så langt det lar seg gjøre, vakt en hel dag. Laget har ansvar for vakt hele dagen det er satt opp og må bemannes internt av laget. Erfaring tilsier at det er greit å dele dagen i 2, en morgen/formiddagsøkt og en ettermiddag/kveldsøkt. 
Styremedlemmer i Haslum IL Håndball er fritatt for dugnad/vakter

Minirunder, Loppetassen og senior inngå i det totale vaktoppsettet sammen med ordinære regionskamper, slik at alle må regne med å få vakt også på disse arrangementene.

Ta kontakt med  Arrangementsansvarlig Rune Pytte Solum: arrangement@haslumilhandball.no  evt tlf: 90 60 97 96 dersom noe er uklart. Kontaktinfo finnes på også på hjemmesiden under Håndballstyret.

Vaktene for seriespill settes opp for høstsesongen i september og for vårsesongen i løpet av januar. For instrukser for de forskjellige vaktene/oppgavene, se under menyen på venstre side: Arrangement -> Vaktinstruks

NB! Vaktlister for sesongen 2020 - 2021 høstseongen er publisert under. Det er endringer fra uke til uke, følge med her. Sjekk også egne terminlister på hjemmesiden til NHF og appen Min Håndball. NB! SJEKK KAMPOPPSETTET, SLIK AT ALLE KAMPER ER DEKKET. DET KAN KOMME ENDRINGER/OPPDATERINGER MELLOM OPPDATERINGER AV VAKTLISTE. 

 
 Vaktliste Haslum IL Håndball :    

 

   

    Vaktliste vinter vår 2021            

  

 

   

Første vakt starter en time før første kamp for å rigge opp bord, stoler, scoreboard i sekretariat, åpne kiosk, trakte kaffe og ellers gjøre klart for dagens kamper, Starter en kamp for eksempel kl 10:00, er frammøte kl 09:00. Dette gjelder alle haller/arenaer. Siste vakt må påregnes å vare en time etter siste kamp for opprydding i hall og garderober, samt nedrigging av utstyr og rydding kiosk, kjøkken.

(Haslum Cup er et eget arrangement hvor vakter settes opp og informeres om separat fra cup-styret)